Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
7Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Filozoficzne problemy post-pozytywizmu prawnego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
9Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
11Logika filozoficzna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
12Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
13Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
15Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
16Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Kłos
17Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
19Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
20Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
21Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
22Filozoficzne problemy post-pozytywizmu prawnego (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
23Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
25Logika filozoficzna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
26Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
27Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
28Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
2Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
3Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Seminarium
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Etyka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Jan Kłos
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
14Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
15Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
17Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
18Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
19Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
20Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
22Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
23Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Praktyki
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
2Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
3Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
4Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
5Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
6Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady
Kanon przedmiotów filozoficznych (dla absolwentów innych wydziałów i kierunków)
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie)Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
11Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
15Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
17Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
18Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
19Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
20Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
21Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
22XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
23Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
24Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
25Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
26Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
27Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
28Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
29Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
30Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
31Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
32Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
33Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
34Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
35Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
36Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
37Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
38Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
39Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
40Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
41Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
42Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
43Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
44XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 dr John Dudley
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Zawieszone
4Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
5Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
6Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 dr Barry Smith
7Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
8Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 dr John Dudley
9Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Zawieszone
10Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
11Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 dr Barry Smith
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
1Metodologia badań naukowych (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Seminarium
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Etyka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Jan Kłos
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
14Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
15Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
17Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
18Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
19Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
20Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
22Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
23Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Praktyki
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
2Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
3Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
4Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
5Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
6Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady
Kanon przedmiotów filozoficznych (dla absolwentów innych wydziałów i kierunków)
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
7Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Filozoficzne problemy post-pozytywizmu prawnego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
9Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
11Logika filozoficzna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
12Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
13Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
15Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
16Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Kłos
17Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
19Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
20Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
21Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
22Filozoficzne problemy post-pozytywizmu prawnego (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
23Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
25Logika filozoficzna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
26Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
27Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
28Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
3Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Seminarium
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Etyka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Jan Kłos
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
14Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
15Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
17Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
18Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
19Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
20Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
22Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
23Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Praktyki
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
2Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
3Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
4Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
5Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
6Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady
Kanon przedmiotów filozoficznych (dla absolwentów innych wydziałów i kierunków)
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
11Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
15Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
17Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
18Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
19Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
20Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
21Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
22XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
23Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
24Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
25Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
26Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
27Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
28Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
29Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
30Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
31Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
32Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
33Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
34Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
35Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
36Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
37Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
38Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
39Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
40Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
41Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
42Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
43Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
44XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 dr John Dudley
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Zawieszone
4Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
5Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
6Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 dr Barry Smith
7Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
8Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 dr John Dudley
9Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Zawieszone
10Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
11Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 dr Barry Smith
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
1Etyka zawodowa uczonego (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
Seminarium
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Etyka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Jan Kłos
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
14Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
15Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
17Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
18Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
19Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
20Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
22Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
23Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Praktyki
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
2Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
3Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
4Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
5Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
6Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady
Kanon przedmiotów filozoficznych (dla absolwentów innych wydziałów i kierunków)
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
7Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Filozoficzne problemy post-pozytywizmu prawnego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
9Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
11Logika filozoficzna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
12Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
13Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
15Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
16Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Kłos
17Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
19Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
20Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
21Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
22Filozoficzne problemy post-pozytywizmu prawnego (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
23Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
25Logika filozoficzna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
26Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
27Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
28Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
3Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Seminarium
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Etyka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Jan Kłos
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
14Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
15Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
17Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
18Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
19Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
20Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
22Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
23Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Praktyki
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
2Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
3Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
4Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
5Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
6Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady
Kanon przedmiotów filozoficznych (dla absolwentów innych wydziałów i kierunków)
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
11Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
12Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
14Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
15Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
17Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
19Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
20Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
21Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
22XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
23Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
24Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
25Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
26Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
27Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
28Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
29Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
30Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
31Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
32Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
33Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
34Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
35Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
36Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
37Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
38Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
39Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
40Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
41Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
42Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
43Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
44XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 dr John Dudley
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Zawieszone
4Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
5Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
6Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 dr Barry Smith
7Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
8Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 dr John Dudley
9Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Zawieszone
10Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
11Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 dr Barry Smith
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
1Dydaktyka szkoły wyższej (wykład)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
Seminarium
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Etyka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Jan Kłos
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
14Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
15Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
17Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
18Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
19Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
20Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
22Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
23Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Praktyki
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
2Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
3Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
4Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
5Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
6Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady
Kanon przedmiotów filozoficznych (dla absolwentów innych wydziałów i kierunków)
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
7Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Filozoficzne problemy post-pozytywizmu prawnego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
9Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
11Logika filozoficzna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
12Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
13Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
14Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
15Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
16Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Kłos
17Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
19Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
20Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
21Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
22Filozoficzne problemy post-pozytywizmu prawnego (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
23Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
25Logika filozoficzna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
26Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
27Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
28Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
3Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Zajęcia obowiązkowe rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz przygotowujące do egzaminów doktorskich
Zajęcia z dyscypliny dodatkowej (spoza WF)
1Historia (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
2Psychologia (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
Seminarium
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Etyka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Jan Kłos
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
14Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
15Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
17Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
18Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
19Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
20Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
22Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
23Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Praktyki
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
2Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
3Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
4Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
5Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
6Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady
Kanon przedmiotów filozoficznych (dla absolwentów innych wydziałów i kierunków)
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny etyczne (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Filozofia logiki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Filozofia przyrody (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Filozofia religii (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
7Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
9Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
11Historia nauki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Metalogika (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
15Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
16Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
17Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
18Podstawy informatyki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
19Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
20Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
21Teoria poznania (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
22XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
23Doktryny etyczne (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
24Filozofia biologii (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
25Filozofia logiki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
26Filozofia przyrody (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
27Filozofia religii (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
28Filozofia umysłu i języka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
29Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
30Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
31Historia filozofii najnowszej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
32Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
33Historia nauki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
34Logika sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
35Metalogika (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
36Metodologia filozofii i nauk społecznych (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
37Metodologia nauk i semiotyka (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
38Metodologia nauk o kulturze (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
39Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
40Podstawy informatyki (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
41Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
42Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
43Teoria poznania (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
44XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady gościnne i konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/2 30 dr John Dudley
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/2 30 Zawieszone
4Philosophy of Education (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
5Research Ethics (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
6Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 dr Barry Smith
7Current Debates in Philosophy of Religion (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
8Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 dr John Dudley
9Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 Zawieszone
10Philosophy of Education (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
11Research Ethics (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Zbo/2 30 dr Barry Smith
Seminarium
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Etyka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
6Filozofia kosmologii i astronomii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
8Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
9Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
11Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Jan Kłos
12Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Historia filozofii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
14Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
15Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
17Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
18Logika filozoficzna (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
19Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
20Metodologia filozofii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
21Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
22Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
23Podstawy informatyki (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 15 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
Praktyki
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
2Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
3Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
4Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
5Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
6Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady
Kanon przedmiotów filozoficznych (dla absolwentów innych wydziałów i kierunków)
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze