Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 09:10 - 10:50 T Literatura, kultura i język starożytnej Grecji (seminarium)dr hab. Iwona Wieżel
GG-362 10:50 - 12:30 T Gramatyka grecka (wykład)dr Małgorzata Siwicka
ONLINE 15:00 - 16:40 T Etyka (wykład)dr Małgorzata Borkowska-Nowak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 09:10 - 10:50 T Metryka starożytna (konwersatorium)dr hab. Iwona Wieżel
GG-362 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka greckiego (ćwiczenia)dr hab. Iwona Wieżel
GG-362 12:30 - 13:20 T Łacińska literatura chrześcijańska (wykład)dr Agnieszka Strycharczuk
GG-362 13:20 - 14:10 T Paleografia grecka i łacińska (ćwiczenia)dr Wojciech Kopek
GG-362 14:10 - 15:00 T Literatura grecka (wykład)dr Małgorzata Siwicka
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-362 09:10 - 10:50 T Lektura tekstów łacińskich (ćwiczenia)prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
GG-362 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka greckiego (ćwiczenia)dr hab. Iwona Wieżel
GG-362 12:30 - 14:10 T Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)dr hab. Iwona Wieżel

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25 02:38