Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2023/2024SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
C-838 10:00 - 11:40 B Pneumatologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-925 12:30 - 14:10 T Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament (wykład)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-805 13:20 - 15:00 T Antropologia teologiczna (wykład)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-809 13:20 - 15:00 T Msza św. po Soborze Trydenckim a reforma Vaticanum II (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-925 14:10 - 15:50 T Prawda, dobro, sumienie (III) (wykład)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-802 14:10 - 15:00 T Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-854 15:00 - 16:40 T Antropologia moralna (seminarium)Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
C-849 15:00 - 16:40 T Historia duchowości katolickiej (seminarium)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
C-802 15:00 - 16:40 T Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
C-1033 15:00 - 16:40 T Katechetyka szczegółowa (seminarium)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-805 15:00 - 16:40 T Teologia dogmatyczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
C-925 15:50 - 17:30 T Historia teologii moralnej (seminarium)prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
C-805 16:40 - 18:20 T Katecheza dorosłych (wykład)Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
C-925 17:30 - 19:10 T Duchowość liturgiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-849 18:20 - 19:10 T Duchowość Ojców Kościoła (wykład)Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-818 10:00 - 11:40 T Muzyka w liturgii (wykład)Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
C-803 10:50 - 12:30 T Prawo kanoniczne (wykład)Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
C-803 14:10 - 15:50 T Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
C-817 15:00 - 16:40 T Teologia życia duchowego (seminarium)
zajęcia hybrydowe
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-805 11:40 - 13:20 T Teologia biblijna (wykład)Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
C-805 13:20 - 15:00 T Teologia dogmatyczna: Mariologia (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-838 14:10 - 15:50 T Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-805 15:00 - 16:40 T Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-838 15:50 - 17:30 T Katechetyka fundamentalna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Marian Zając
C-818 15:50 - 17:30 T Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
C-805 16:40 - 18:20 T Duch Orędownik (wykład)Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
C-838 17:30 - 19:10 T Psychologia katechezy dzieci (wykład)Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
C-817 11:40 - 13:20 T Biblijno-liturgiczne podstawy duchowości katolickiej (wykład)Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2023-10-01 10:16