Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa 105) mgr Agnieszka Białowolska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa 105) mgr Justyna Pyszczek-Bulak
C-605 10:50 - 12:30 T Współczesne społeczeństwo polskie z perspektywy socjologii (konwersatorium - Grupa 2) dr Magdalena Lipnicka
C-605 12:30 - 14:10 A Metodyka studiowania i pracy naukowej (warsztaty - Grupa 2) dr Magdalena Lipnicka
C-605 12:30 - 14:10 B Podstawy socjologii (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. mgr Marek Pabich
C-605 14:10 - 15:50 T Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. mgr Marek Pabich
ONLINE 17:30 - 19:10 T Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa 136) mgr Michał Narecki
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa 101) mgr Barbara Okulska
ONLINE 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa 138) mgr Agnieszka Gryta
HS-4 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 46) mgr Piotr Olejarnik
HS-13 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 60) mgr Arkadiusz Czarnecki
HS-01A 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 66) mgr Jarosław Dobosz
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 14:10 - 15:50 T Elementy psychologii społecznej (konwersatorium - Grupa 1) dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
ONLINE 16:40 - 18:20 T Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Ks. dr hab. Maciej Hułas
ONLINE 18:20 - 20:00 T Elementy psychologii społecznej (konwersatorium - Grupa 2) dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
C-605 10:00 - 11:40 B Podstawy socjologii (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. mgr Marek Pabich
C-605 11:40 - 13:20 T Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. mgr Marek Pabich
C-605 13:20 - 15:00 T Współczesne społeczeństwo polskie z perspektywy socjologii (konwersatorium - Grupa 1) dr Magdalena Lipnicka
C-605 15:00 - 16:40 B Metodyka studiowania i pracy naukowej (warsztaty - Grupa 1) dr Magdalena Lipnicka
C-605 16:40 - 17:30 T Logika (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Wojciech Olszak
C-605 18:20 - 20:00 B Logika (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Wojciech Olszak
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa 102) mgr Maria Piwińska
ONLINE 10:00 - 11:40 T Mikrostruktury społeczne (wykład)dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 12:30 T Logika (wykład)dr Tomasz Łach
ONLINE 12:30 - 14:10 T Podstawy socjologii (wykład)dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
ONLINE 14:10 - 16:40 T Historia filozofii (wykład)dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19