Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-308 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa 66)
Od: 2020-02-25 do 2020-06-16
mgr Małgorzata Osękowska
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 4) dr Elżbieta Kolbus
GG-233 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 33) dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
HS-7C 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa 6) mgr Iwona Szyłejko
GG-315 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 31) dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
GG-247 07:30 - 09:10 T Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa 25) mgr Alicja Narecka
HS-105 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa 78) mgr Piotr Olejarnik
HS-7B 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 28) mgr Agnieszka Gołofit
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-101 15:50 - 17:30 T Logika praktyczna (konwersatorium)dr Marcin Czakon
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-244A 07:30 - 09:10 T Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa 3) dr Katarzyna Jakubów
GG-235 07:30 - 09:10 T Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 18) mgr Barbara Okulska
HS-7A 14:10 - 15:50 T Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa 67) mgr Iwona Szyłejko
CN-202 17:30 - 19:10 T Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
HS-7B 07:30 - 09:10 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 69) mgr Anna Zarańska
HS-01A 09:10 - 10:50 T Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa 75) mgr Adam Piwiński
HS-7B 10:50 - 12:30 T Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa 73) mgr Agnieszka Gołofit
HS-7C 12:30 - 14:10 T Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa 76) mgr Adam Piwiński

Uwaga! Niektóre zajęcia odbywają się w cyklu nieregularnym. Proszę sprawdzić poniżej!!!

DataSalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia w cyklu nieregularnym)
2020-02-24CN-204 07:30 - 09:10 Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa 66) mgr Małgorzata Osękowska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19