Wydział Nauk Humanistycznych
Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok I   2018/2019


SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-368 07:30 - 09:10 T Literatura, język i kultura starożytnej Grecji (seminarium)
Od: 2019-02-01 do 2019-06-16
dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
CN-107 13:20 - 14:10 T Nauki pomocnicze historii w badaniach humanistycznych (wykład)prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
CN-218 15:50 - 16:40 T Lectio, excerptio, repetitio, compilatio. Z dziejów zarządzania wiedzą w piśmiennictwie wczesnonowożytnym (wykład)
Od: 2018-10-08 do 2019-09-30
dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
GG-12 15:50 - 17:30 B Literatura w społecznych kontekstach (seminarium)dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
CN-P11 15:50 - 16:40 T Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturzr i sztuce (wykład)
Od: 2018-10-29 do 2019-09-30
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
GG-327 16:40 - 18:20 T Świetlane średniowiecze i jego wkład w kulturę europejską (konwersatorium)dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
CN-102 18:20 - 19:10 T Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)dr hab. Jan Ptak
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
C-947 10:50 - 12:30 T Leksykalizm a konstrukcjonizm w teorii morfologii (wykład)dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
CN-229 10:50 - 11:40 T Mocne i słabe pojęcia kultury najnowszej (artysta, dzieło, sztuka, inspiracja) (wykład)prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
CN-217 12:30 - 13:20 T Edytorstwo i tekstologia (seminarium)dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
GG-26 15:50 - 16:40 T Komparatystyka intersemiotyczna (wykład)dr hab. Dariusz Seweryn
CN-215 16:40 - 17:30 T Piśmiennictwo romantyczne i jego kulturowe konteksty (seminarium)dr hab. Dariusz Seweryn
GG-15 16:40 - 20:00 4 Teoria i filozofia literatury (seminarium)dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
GG-12 17:30 - 18:20 T Poetyka bez granic. Literatura, pisma osobiste i inne teksty kultury XX i XXI wieku (seminarium)dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
C-903 17:30 - 19:10 T Wybrane zagadnienia z metodologii nauk humanistycznych (konwersatorium)dr hab. Joanna Teske
CN-205 19:10 - 20:00 T Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)dr Agnieszka Karczewska
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
C-945 07:30 - 08:20 T Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (seminarium)
Od: 2019-02-16 do 2019-09-30
dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
GG-368 08:20 - 11:40 T Ostoje kultury rzymskiej: autorzy łacińscy od VI do VIII wieku (konwersatorium)
Od: 2019-02-20 do 2019-09-30
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
C-945 10:50 - 12:30 T Recent trends in literary studies (konwersatorium)dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
CN-205 17:30 - 19:10 B Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-245 15:00 - 16:40 B Bogactwo duchowego i emocjonalnego przekazu w wyobrażeniach człowieka w plastyce średniowiecznej (wykład)
Od: 2019-02-20 do 2019-09-30
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
CN-104 15:50 - 16:40 T Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)
Od: 2019-02-14 do 2019-09-30
dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
CN-106 16:40 - 17:30 T Etyka pracownika naukowego (wykład)
Od: 2019-02-20 do 2019-09-30
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
GG-15 16:40 - 20:00 A Teoria i praktyka interpretacji tekstów literackich (konwersatorium)dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
GG-15 16:40 - 18:20 B W kręgu jakości metafizycznych: tragiczność (Scheler, Jaspers, Ingarden, Witkiewicz) (wykład)dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-203 14:10 - 15:50 T Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)dr Cecylia Galilej
SOBOTA (Zajęcia cykliczne)
CN-218 10:00 - 10:50 T Literatura staropolska (seminarium)prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
GG-13 10:50 - 11:40 T Dramat i teatr (seminarium)prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2019-06-16 13:17