Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021Rozkład zajęć od: 2021-06-14 do 2021-06-20

SalaGodz.od-doPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK
ONLINE 10:00 - 10:50 Postępowanie karne (wykład)dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
ONLINE 10:50 - 12:30 Criminal law (laboratorium)dr Zuzanna Gądzik
ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 10) dr Marcin Burzec
ONLINE 12:30 - 14:10 Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
ONLINE 12:30 - 14:10 Prawo sportowe (wykład)Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
ONLINE 12:30 - 14:10 Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 14:10 Prawo bioetyczne (konwersatorium)dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
ONLINE 13:20 - 15:00 Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)dr Sławomir Hypś
ONLINE 15:00 - 16:40 Prawo spadkowe (wykład)dr Agnieszka Kawałko
ONLINE 16:40 - 17:30 Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
ONLINE 16:40 - 18:20 Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Olga Nowak-Dziwina
ONLINE 17:30 - 18:20 Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa 2) Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
ONLINE 19:10 - 20:00 Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
WTOREK
ONLINE 08:20 - 10:00 Introduction to torts in civil code (laboratorium)dr Aneta Biały
ONLINE 08:20 - 10:00 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 5) dr Iwona Bień-Węgłowska
ONLINE 09:10 - 10:50 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 6) dr hab. Monika Münnich
ONLINE 10:00 - 11:40 History of the European Legal Culture (laboratorium)dr Bożena Czech-Jezierska
ONLINE 10:00 - 11:40 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 13) dr Iwona Bień-Węgłowska
ONLINE 10:00 - 11:40 Prawo reklamy (konwersatorium)dr Marek Dąbrowski
ONLINE 10:00 - 11:40 Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa 14) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Monika Münnich
ONLINE 10:50 - 12:30 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 9) Ks. mgr Michał Czelny
ONLINE 11:40 - 12:30 Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
ONLINE 11:40 - 13:20 National and global security law (laboratorium)dr Robert Tabaszewski
ONLINE 11:40 - 13:20 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 6) dr Iwona Bień-Węgłowska
ONLINE 11:40 - 13:20 Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa 12) dr Katarzyna Skubisz-Kępka
ONLINE 12:30 - 14:10 Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa 8) Ks. mgr Michał Czelny
ONLINE 15:00 - 16:40 European finance and financial law (laboratorium)dr Piotr Pomorski
ONLINE 15:50 - 17:30 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 7) dr Marek Smarzewski
ONLINE 16:40 - 18:20 Fundamentals of alternative resolution of international disputes (laboratorium)dr Damian Bara
ONLINE 16:40 - 18:20 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 5) dr Piotr Pomorski
ONLINE 16:40 - 18:20 Prawo zamówień publicznych (wykład)dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
ONLINE 16:40 - 18:20 Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)dr Piotr Sławicki
ONLINE 17:30 - 19:10 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 8) dr Marek Smarzewski
ONLINE 18:20 - 20:00 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 13) dr Piotr Pomorski
ONLINE 18:20 - 19:10 Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa 1) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
ONLINE 18:20 - 19:10 Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Damian Bara
ONLINE 19:10 - 20:00 Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa 2) dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
ONLINE 19:10 - 20:00 Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Damian Bara
ŚRODA
ONLINE 09:10 - 10:50 Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa 14) mgr Wioletta Pytka
ONLINE 09:10 - 10:50 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Monika Münnich
ONLINE 10:50 - 12:30 Sądownictwo międzynarodowe (wykład)dr Anna Szarek-Zwijacz
ONLINE 10:50 - 11:40 Ustrój organów ochrony prawnej (ćwiczenia - Grupa 1) dr Paulina Woś
ONLINE 12:30 - 13:20 Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 1) dr Anna Szarek-Zwijacz
ONLINE 12:30 - 14:10 Международное законодательство (laboratorium)dr Iryna Kozak-Balaniuk
ONLINE 13:20 - 14:10 Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa 2) dr Anna Szarek-Zwijacz
ONLINE 15:50 - 17:30 Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa 14) dr Michał Jędrzejczyk
ONLINE 17:30 - 19:10 Prawo karne wykonawcze (wykład)dr Grzegorz Skrobotowicz


Ostatnia aktualizacja: 2021-06-13 13:18