Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne II stopnia) WNŚiNoZ
Rok III - Semestr 6   2022/2023Brak informacji dotyczących bieżących zmian w planie.