Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-17 09:10 - 10:50 T Seminarium językoznawcze (seminarium)dr hab. Anna Czapla
GG-110A 12:30 - 14:10 T Podstawowe problemy językoznawstwa historycznego (konwersatorium)dr hab. Cecylia Galilej
CN-215 15:50 - 17:30 T Seminarium literaturoznawcze (seminarium)dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CN-204 09:10 - 10:50 T Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa 1) Ks. dr Grzegorz Głąb
CN-103 09:10 - 10:50 T Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa 1) dr Agnieszka Jarosz
CN-P11 10:50 - 12:30 T Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa 2)
Od: 2020-03-10 do 2020-06-16
dr Agnieszka Jarosz
CN-202 10:50 - 12:30 T Z problematyki literatury pozytywizmu (konwersatorium)prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
CN-019 12:30 - 14:10 T Historia języka polskiego (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
CN-202 12:30 - 13:20 T Literatura powszechna: oświecenie i romantyzm (wykład)dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
GG-370 14:10 - 15:00 T Życie literackie 1863-1918 (wykład)prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
CN-203 15:00 - 15:50 T Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
CN-101 10:50 - 12:30 T Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Anna Czapla
CN-203 12:30 - 14:10 T Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa 1) dr hab. Mariusz Koper
CN-204 12:30 - 14:10 T Historia języka polskiego (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
CN-205 14:10 - 15:00 T Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
CN-202 15:00 - 16:40 T Seminarium 1 (seminarium)dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-204 08:20 - 10:00 T Seminarium 2 (seminarium)dr Agnieszka Karczewska
GG-249 10:00 - 11:40 T Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa 2) dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
CN-101 11:40 - 12:30 T Twórca - dzieło - wyobraźnia. Z problematyki estetyki i poetyki historycznej (wykład)dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
CN-203 12:30 - 14:10 T Poetyka, cz. I (ćwiczenia)dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
CN-203 14:10 - 15:50 T Poetyka, cz. II (ćwiczenia)dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
CN-203 15:50 - 16:40 T Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
CN-101 13:20 - 15:00 T Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty)dr Małgorzata Peroń

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-22 17:19