Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Oratorstwo antyczne (konwersatorium)dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
ONLINE 11:40 - 13:20 T System retoryki stosowanej (konwersatorium)dr hab. Imelda Chłodna-Błach
ONLINE 13:20 - 15:00 T Sztuka inwencji (konwersatorium)dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
ONLINE 15:00 - 16:40 T Współczesne formy przekazów retorycznych (konwersatorium)dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
ONLINE 17:30 - 19:10 T Psychologia społeczna (konwersatorium)dr Jacek Sobek
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 11:40 - 13:20 T Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)Ks. dr Tomasz Bąk
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Historia i teoria retoryki (seminarium)prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
ONLINE 10:50 - 12:30 T Teoria komunikacji (konwersatorium)dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
ONLINE 12:30 - 14:10 T Techniki komunikacji retorycznej (ćwiczenia)dr hab. Maria Gondek
ONLINE 14:10 - 15:50 T Retoryka w dyskursie dyplomatycznym (seminarium)dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 12:30 - 14:10 T Filozofia praktyczna (wykład)dr hab. Wojciech Daszkiewicz
ONLINE 15:00 - 16:40 T Środki retoryczne w wypowiedziach oratorskich (konwersatorium)dr Joanna Kiereś-Łach

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-21 11:20