Temat |Wydział»Kierunek
Promotor
Le Grand Duché de Varsovie vu par les Français. Le visage du Grand Duché de Varsovie dans les documents français de ce temps [Księstwo Warszawskie w oczach Francuzów. Obraz Księstwa Warszawskiego w źródłach francuskich tego okresu]
2013 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Humanistycznych » Historia
dr hab. Anna Barańska prof. KUL
Longing for Roots. Constructing Wales in Niall Griffiths's Fiction
2007 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Humanistycznych » Filologia Angielska
dr hab. Józef Stanisław Japola prof. KUL
,, Michaela Novaka koncepcja życia społecznego"
2004 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Społecznych » Socjologia R
prof. dr hab. Stanisław Witold Kowalczyk
"... na prowincji światła i głosu... Mikrokosmos światła w poezji Arnilda Słuckiego. Judaizm. Mistycyzm. Tradycja
2005 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Humanistycznych » Filologia Polska
dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. UKSW
,, Osobowościowe uwarunkowania efektywności radzenia sobie ze stresem choroby.Badania empiryczne osób chorych na łuszczycę"
2004 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Społecznych » Psychologia R
dr hab. Stanisława Józefa Steuden prof. KUL
Poszukiwanie jedności Kościoła w pismach greckokatolickich metropolitów lwowskich XX wieku
2004 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia - Ekumenizm
prof. dr hab. Wacław Hryniewicz
Rola wolontariatu w duszpasterstwie hospicyjnym. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy w wybranych hospicjach w Polsce
2012 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia Praktyczna
Ks. dr hab. Wiesław Andrzej Przygoda prof. KUL
,, Rozwój poznawczy osób głuchoniewidomych"
2002 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Społecznych » Psychologia R
dr hab. Czesław Walesa prof. KUL
,,Sens życia w świadomości osób z dysfunkcją narządu ruchu (Na podstawie badań socjologicznych w diecezji kieleckie)'
2001 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Społecznych » Socjologia R
prof. dr hab. Janusz Mariański
" Wychowanie chrześcijańskie młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II".
2008 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia Moralna
dr hab. Andrzej Derdziuk prof. KUL
A Frame-Semantic Approach to Conceptual Metaphors Related to COOKING TECHNIQUES in English: a British National Corpus Based Study
2017 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Humanistycznych » Językoznawstwo
dr hab. Anna Helena Bloch-Rozmej
A Syntactic Study of Idioms Referring to Psychological States in English and Constraints on the Way they are Built
2017 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Humanistycznych » Językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Elżbieta Bondaruk
Absorpcja wstydu przez miłość w małżeństwie na podstawie katechez środowych Jana Pawła II.
2005 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia - Duszpasterstwo Rodzin
Ks. dr hab. Alojzy Drożdż, prof. KUL
Adam Pług i jego rola w życiu literackim drugiej połowy XIX wieku
2008 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Humanistycznych » Filologia Polska
prof. dr hab. Stanisław Aleksander Fita
"Adama Rodzińskiego koncepcja personalizmu społecznego"
2002 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Nauk Społecznych » Socjologia R
prof. dr hab. Stanisław Witold Kowalczyk
Administracja wyznaniowa Ukrainy
2012 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Prawo
Ks. dr hab. Wiesław Stanisław Bar prof. KUL
Administracyjna odpowiedzialność za szkodę w środowisku
2014 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Prawo
dr hab. Maciej Rudnicki prof. KUL
Administracyjno – prawne uwarunkowania informatyzacji administracji publicznej
2017 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Prawo
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Administracyjno prawne instrumenty przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej
2006 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Prawo
dr hab. Stanisław Wrzosek prof. KUL
Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania artystycznych jednostek edukacyjnych
2015 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Prawo
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska przed odpadami gospodarczymi
2005 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Prawo
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Administracyjnoprawne instrumenty ochrony zabytków w Polsce
2008 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Prawo
dr hab. Stanisław Wrzosek prof. KUL
Administrowanie szkolnictwem wyższym w Polsce w latach 1918-1939
2016 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Prawo
dr hab. Marzena Hanna Dyjakowska prof. KUL
Agapetologiczny argument wiarygodności chreześcijaństwa w polskojęzycznej literaturze teologicznofundamentalnej.
2010 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia Fundamentalna
Ks. prof. dr hab. Marian Jan Rusecki
Agresja i przemoc wśród młodzieży jako problem wychowawczy w swietle statystyk policyjnych w latach 2004-2014
2015 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia - Duszpasterstwo Rodzin
prof. dr hab. Helena Słotwińska
Aksjologia dialogu ekumenicznego. Studium filozoficzno-teologiczne
2015 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia - Ekumenizm
Ks. dr hab. Przemysław Jan Kantyka prof. KUL
Aksjologia sportu. Studium teologicznomoralne.
2009 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia Moralna
Ks. dr hab. Jerzy Eugeniusz Gocko prof. KUL
Aksjologiczne wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Propozycja programu Wierzące Dzieci
2017 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia - Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Aktualne formy współpracy Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela z wiernymi świeckimi. Studium teologiczno-pastoralne.
2004 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Teologii » Teologia Praktyczna
dr hab. Stanisław Bielecki prof. KUL
Akty zwyczajnego i nadzwyczajnego zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła katolickiego w Polsce
2018 r. - Rozprawa doktorska
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji » Prawo Kanoniczne
Ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KULOficjalnym miejscem udostępniania prac dyplomowych w KUL jest czytelnia Archiwum Uniwersyteckiego KUL, pok. C-209 i C-211.

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z prac dyplomowych znajdują się na stronach Archiwum: