Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Z czym do młodzieży? Wprowadzenie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Podstawowe pojęcia etyczne konfucjanizmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Nigel Biggar, In Defence of War, Oxford: OUP 2013
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Formacja w nowej rzeczywistości. Refleksje o początkach seminarium
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Rhetorical Syncrisis in the Johannine Presentation of Jesus and Peter [Rhetorical Syncrisis in the Johannine Presentation of Jesus and Peter]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
Z czym do młodzieży? Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Wykorzystanie zwierząt do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Próba oceny teologicznomoralnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Chrześcijaństwo w religiiności ludowej - 1050 lat po Chrzcie Polski. Wprowadzenie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Formacja rodzin do zadań apostolskich w Kościele
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Afterword [Afterword]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Inspiracje encykliki Laudato Si’ dla duszpasterstwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
Caritas as the Third Sector of Society in Poland [Caritas jako trzeci sektor społeczeństwa w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Charita jako třetí sektor společnosti v Polsku [Caritas jako trzeci sektor społeczeństwa w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Caritas jako trzeci sektor społeczeństwa w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Models of salvific Activity of the Church. The State of Research and future Perspectives [Modele posługi zbawczej Kościoła. Aktualny stan badań i propozycje na przyszłość]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Wolontariat w służbie solidaryzmu społecznego dzieci i młodzieży
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
EkologiaFilozofiaNauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Humanizm Krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Młodzież, wartości, kultura. Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologicznePedagogika
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Sprawy najtrudniejsze: Papieskie świadectwo o cierpieniu i śmierci podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Żywa teologia. Refleksja nad wybranymi cechami krakowskiego przesłania papieża Franciszka do młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Młodzież, wartości, kultura. Wprowadzenie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Doświadczenie wiary na początku XXI wieku. Wprowadzenie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Ewangelizacyjna misja Kościoła a social media
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediachNauki teologiczne
Ks. dr Mirosław Chmielewski
Sprawiedliwy porządek społeczny w feministycznym nurcie współczesnego ekumenizmu. Stanowisko X Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w Pusan
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Doświadczenie wiary na początku XXI wieku. Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologicznePedagogikaReligioznawstwo
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
„Wolność internetu” a rozwój integralny osoby ludzkiej – eksploracje infoetyczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediachNauki teologiczne
dr hab. Michał Wyrostkiewicz
Komunijna wizja sakramentu bierzmowania
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Systematic communio theology today [Systematyczna teologia communio dzisiaj]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Wiarygodność Kościoła według Josepha Ratzingera
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr Paweł Borto
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26580 zweryfikowanych pozycji.