Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Dni krzyżowe w polskiej religijności ludowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Dusze zmarłych w ludowej obrzędowości pogrzebowej i zaduszkowej w Opoczyńskiem i Radomskiem
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Mentalność anti-live zagrożeniem dla człowieka, rodziny i społeczeństwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Wychowanie wypełnieniem zobowiązań wynikających z sakramentu małżeństwa i chrztu świętego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Rola i zadania rodziny chrześcijańskiej według „Familiaris consortio”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Od cytatu do plagiatu – eksploracje infoetyczne (cz. 2)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki teologiczne
dr hab. Michał Wyrostkiewicz
Jak uprawiano teologię w średniowieczu?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Potrzeba rozeznawania pokus
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Anregungen von Papst Franziskus zur Jugendpastoral [Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
Katecheza w parafii. Aspekty wspólnotowo-pastoralne, katechetyczno-litugiczne i diakonijne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Istota i cechy miłości małżeńskiej i rodzinnej w świetle Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Teologia sakramentu bierzmowania
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. Bp dr hab. Wiesław Śmigiel prof. KUL
Uznawanie czy modyfikowanie ludzkiej płciowości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki teologicznePsychologia
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Opanowanie jako kategoria duchowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Kiedy osoba konsekrowana modli się źle?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Wybrane programy społeczne Światowej Rady Kościołów
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Duchowość eklezjalna wobec zagrożeń utylitaryzmu i konsumizmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Wolontariat narzędziem formacji chrześcijańskiej i obywatelskiej młodzieży
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Political Staurologies. The ideological context and theological consequences of reinterpretation of Jesus’s cross in liberation and feminist theologies [Staurologie polityczne. Kontekst ideologiczny i konsekwencje teologiczne reinterpretacji Krzyża Jezusa w teologii wyzwolenia i teologii feministycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Wprowadzenie
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Teologiczna ocena "bioenergoterapii"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
[Rec.:] Dorota Muszytowska (red.), Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015). Ss. 280. PLN 28. ISBN 978-83-8090-043-1 (wersja drukowana), ISBN 978-83-8090-044-8 (wersja elektroniczna)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Bąk
Wychowanie do życia wspólnego w świetle Ratio formationis marianorum
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Zwyczaje zalotne i matrymonialne w obrzędowości weselnej jako wyraz tożsamości mieszkańców Opoczyńskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
„Via Crucis” Pawła Łukaszewskiego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia sztukiKompozycja i teoria muzykiNauki teologiczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Ekstensywne funkcje parafii katolickiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki teologicznePedagogika
Ks. Bp dr hab. Wiesław Śmigiel prof. KUL
Duchowość małżenstw niesakramentalnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Uczynki miłosierne względem ciała - uduchowione powinności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Wezwani przez Chrystusa do życia w sposób prorocki
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Sprawozdanie z 52. sympozjum wykładowców liturgiki (Tarnów, 13-15 września 2016 r.)
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27510 zweryfikowanych pozycji.