Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Maryja w komunijnym planie Ojca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Duszpasterstwo uchodźców w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej z 2013 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Strategie komunikacji marki a przekazywanie charyzmatu rodziny zakonnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Słowo wstępne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Przedmowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Rola sanktuariów w uzasadnieniu wiarygodności chrześcijaństwa na przykładzie diecezji rzeszowskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
dr Piotr Królikowski
Pisarz vel apostoł pióra
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy obecności dwojga zwierząt w tekście Mateusza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
Metody dialogów doktrynalnych: czas na zmianę?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Meandry religii w Państwie Środka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Educating to Forgive as an Expression of Concern for Order in a Person's Natural Environment. Part 2: The Need for Forgiveness and its Effects [Wychowanie do przebaczenia jako wyraz troski o naturalne środowisko człowieka. Część 2: Potrzeba przebaczenia i jego efekty]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologicznePedagogika
dr hab. Michał Wyrostkiewicz
Circular Economy as an important subject of environmental education in the era of energy demand [Gospodarka obiegowa jako ważny przedmiot edukacji ekologicznej w dobie zapotrzebowania na energię]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkologiaNauki teologicznePedagogika
dr hab. Michał Wyrostkiewicz
Trynitarno-komunijne wymiary misji Kościoła według encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Alegoryczna wymowa proklamacji Ewangelii podczas Mszy świętej według Rationale divinorum officiorum Wilhelma Duranda na tle liturgicznych zwyczajów epoki średniowiecza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
The Challenges and Opportunities of Moral Issues in View of Mutual Recognition [Kwestie moralne jako wyzwania i możliwości wobec wzajemnego uznania]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka prof. KUL
Rzeczywistość grzechu i jego przezwyciężenie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
Teologiczny walor religii niechrześcijańskich według Josepha Ratzingera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Kościół sakramentem miłosierdzia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Pierwotny Kościół w konfrontacji ze światem pogańskim w świetle pism Nowego Testamentu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
EkonomiaNauki teologiczne
dr Adam Zadroga
Moralne zdrowie rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologicznePedagogikaPsychologia
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Zbawienie – uwolnienie – uzdrowienie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Trójca Święta jako epifania inności. Wgląd hermeneutyczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Aktualność teologicznego ujęcia przysięgi małżeńskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak
Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacek Goleń
Wspieranie rodzin w wychowaniu seksualnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacek Goleń
Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 1: Referent drugiego zaimka αὐτῶν w Mt 21,7
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
God the Benefactor and His Human Clients in Rom. 5–8 [Bóg benefaktor i jego ludzcy klienci w Rz 5-8]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Marcin Kowalski
Ikona kapłańskiej przyjaźni
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Karol Klauza
Kultura – ewangelizacja – inkulturacja wiary
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29638 zweryfikowanych pozycji.