Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Kult Maryi w liturgii i kulturze w dziejach Ojczyzny
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
Delimitacja w posłudze słowa Bożego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Dariusz Lipiec prof. KUL
Miejsce literatury w budowaniu tekstu homilii. Analiza na przykładzie przepowiadania arcybiskupa Alfonsa Nossola
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
O nieodzowności teologii w kulturze i nauce
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Współczesna posługa charytatywna w świetle życia i działalności św. Brata Alberta
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Temat stworzenia w Ewangelii Janowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
Formacja stała prezbiterów w świetle Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis „Dar powołania do kapłaństwa” z 8 grudnia 2016 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Dariusz Lipiec prof. KUL
Towards common Christian response to the anthropological challenges? Pope’s Francis encyclical letter «Laudato si’» and the «Justice, Peace and Integrity of Creation» programme of the World Council of Churches [Ku wspólnej chrześcijańskiej odpowiedzi na wyzwania antropologiczne? Papieska encyklika papieża Franciszka "Laudato si’" oraz program "Sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia" Światowej Rady Kościołów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka prof. KUL
Możliwości wychowawcze współczesnej szkoły
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
The Challenges of Accompanying the Family in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia [Wyzwania towarzyszenia rodzinie w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacek Goleń
Chrystoformizacja u podstaw życia duchowego
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Europa jako „rzeczywistość duchowa” według św. Jana Pawła II
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Teologia duchowości w formacji seminaryjnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Instytut Teologii Duchowości KUL
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Współczesna polska teologia duchowości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Maryja w polskiej duchowości indywidualnej i wspólnotowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
„Trwajcie w miłości mojej (J 15, 9)”. Formacja permanentna kapłana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Children in the Family [Dzieci w rodzinie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Rola sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w przygotowaniu wiernych do małżeństwa i życia rodzinnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak
Praktyka maryjnego niewolnictwa w polskiej teologii katolickiej XVII w.
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
Dzieło „intronizacji Chrystusa Króla” w Polsce jako przykład komplementarności charyzmatów w Kościele
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Mother of the Communion of the Incarnation [Matka komunii Wcielenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Zagrożenia profilaktycznej funkcji rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Wartość, potrzeby i sposoby wsparcia rodziny
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologicznePsychologia
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Wspieranie rodzin w przyjęciu i trosce o życie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Seks i odpowiedzialność
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Maryja - Matka Miłosierdzia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31532 zweryfikowanych pozycji.