Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Challenges and Opportunities of Moral Issues in View of Mutual Recognition [Kwestie moralne jako wyzwania i możliwości wobec wzajemnego uznania]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka prof. KUL
Rzeczywistość grzechu i jego przezwyciężenie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
Teologiczny walor religii niechrześcijańskich według Josepha Ratzingera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Kościół sakramentem miłosierdzia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Rola słowa Bożego w modlitwie chrześcijańskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Pierwotny Kościół w konfrontacji ze światem pogańskim w świetle pism Nowego Testamentu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
EkonomiaNauki teologiczne
dr Adam Zadroga
Moralne zdrowie rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologicznePedagogikaPsychologia
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Zbawienie – uwolnienie – uzdrowienie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Trójca Święta jako epifania inności. Wgląd hermeneutyczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Aktualność teologicznego ujęcia przysięgi małżeńskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak
Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacek Goleń
Wspieranie rodzin w wychowaniu seksualnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacek Goleń
Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 1: Referent drugiego zaimka αὐτῶν w Mt 21,7
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
God the Benefactor and His Human Clients in Rom. 5–8 [Bóg benefaktor i jego ludzcy klienci w Rz 5-8]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Marcin Kowalski
Ikona kapłańskiej przyjaźni
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Karol Klauza
Kultura – ewangelizacja – inkulturacja wiary
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
From the Charism to Action in Educational, Organizational and Social Aspect on the Example of Religious Congregations formed in Poland in the Nineteenth/Twentieth Century [Od charyzmatu do działania w aspekcie edukacyjnym, organizacyjnym i społecznym na przykładzie zgromadzeń zakonnych powstałych w Polsce w XIX/XX w.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaNauki teologicznePedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacek Goleń
Nadzieja sensem egzystencji człowieka
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Duch Święty duszą Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Maryja – wychowawczyni pokoleń
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Ks. Leonard Fic, Zbawienie w buddyzmie, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2016, s. 195
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Towarzyszenie rodzinom po rozpadzie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak
Poronienie z perspektywy teologicznomoralnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Przedmowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Wstępy do przekładów
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Od cytatu do plagiatu – eksploracje infoetyczne (cz. 3)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki teologiczne
dr hab. Michał Wyrostkiewicz
"Bojaźń i lęk" (Rdz 9,2), czyli o zwierzętach, które wyszły z arki... Znaczenie regulacji dotyczących relacji między człowiekiem i zwierzętami w Rdz 9,1-7
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Napora
Formy edukacji regionalnej w wybranych odcinkach telewizyjnego programu "Ziarno" w latach 2014-2016
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediachNauki teologiczne
Ks. dr Mirosław Chmielewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 28940 zweryfikowanych pozycji.