Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Europa Christi a prorockie powołanie Kościoła według adhortacji „Ecclesia in Europa”
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o mediach
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski
Semantyczne i wizualne modele „nowego ojcostwa” upowszechniane w publikacjach „Przekroju” i „Polityki”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Aktywność fizyczna Polaków, czy bierne zainteresowanie? – w świetle badań opinii społecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kompetencje dziennikarza radiowego w dobie konwergencji mediów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Społeczno-etyczne uwarunkowania komunikacji medialnej. Analiza w świetle nauczania społecznego Kościoła
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachSocjologia
Ks. dr Marek Wódka
"Kodeks" social media dla Kościoła katolickiego w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachNauki teologiczne
Ks. dr Mirosław Chmielewski
Media i nowe technologie – czynnik kształtujący czy kształtowany?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Agnieszka Łukasik-Turecka
Radio regionalne w Polsce
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Agnieszka Łukasik-Turecka
Współczesne konflikty wojenne w cyfrowej rzeczywistości na przykładzie memów o wojnie na wchodniej Ukrainie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Doświadczenie ikony
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Medialne socjotechniki Brandcastingu. Hybrydyzacja - Uwiarygadnianie - Zadaniowość
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Aneta Duda
Oblicze Narcyza w mediach odbite
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoNauki o mediach
dr hab. Dariusz Wadowski
Struktura narracyjna reportażu radiowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
O specyfice socjolektu subkultur młodzieżowych - perspektywa badawcza Wojciecha Kajtocha
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Olga Białek-Szwed
Strategie komunikacji marki a przekazywanie charyzmatu rodziny zakonnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Multimodalne przekazy telewizyjne na przykładzie talk show
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Dziennikarz jako bohater prozy Kazimierza Kummera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Sztuka komunikacji - eksploracje infoetyczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki teologiczne
dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL
Małgorzata Gruchoła. Wywiad przeprowadziła Marta Wójcicka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
KulturoznawstwoNauki o mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Obrazy - nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Mulitimodalność mediów w czasach audiowizualności a błędy w komunikowaniu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
prof. dr hab. Jacek Dąbała
Patient-doctor communication in healthcare facilities – Part 2 [Relacja pacjent-lekarz w chronie zdrowia – część 2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki o zdrowiu
mgr Katarzyna Drop
Physician-patient communication in healthcare facilities [Komunikacja lekarz-pacjent w placówkach służby zdrowia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki o zdrowiu
mgr Katarzyna Drop
Physical activity of Poles in the light of public opinion polls, [Aktywność fizyczna Polaków w świetle badań opinii publicznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych - na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Leszek Mądzik - artysta, dydaktyk i publicysta
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Olga Białek-Szwed
W poszukiwaniu "wewnętrznej prawdy". Narracja osobista w reportażu radiowym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
W poszukiwaniu "wewnętrznej prawdy". Narracja osobista w reportażu radiowym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Human in Banksy's Street Art [Człowiek w sztuce ulicznej Banksy'ego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediach
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31532 zweryfikowanych pozycji.