Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Zagrożenia profilaktycznej funkcji rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Wartość, potrzeby i sposoby wsparcia rodziny
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologicznePsychologia
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Wspieranie rodzin w przyjęciu i trosce o życie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Seks i odpowiedzialność
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Biblijne wezwanie rodziców do wychowania dzieci
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Odpowiedzialność prokreacyjna i jej przejawy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Pomoc rodzinie z osobą w terminalen fazie choroby nowotworowej na przykładzie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Agresja u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePsychologia
dr Andrzej Januszewski
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Proces adaptacji rodziny do niepełnosprawności dziecka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieSocjologia
Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL
Pracownik socjalny w placówkach hospicyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinie
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Służba terminalnie chorym w Nowej Karcie Pracowników Służby Zdrowia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuNauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn w czasie wolnym od pracy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodziniePsychologia
dr hab. Julia Gorbaniuk prof. KUL
Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn w czasie wolnym od pracy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuPsychologia
dr hab. Maria Chuchra prof. KUL
Supporting the Family Faced with Illness or Death [Wsparcie rodziny w sytuacji choroby i śmierci]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinie
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Moderne minacce ai diritti umani nel contesto della protezione del diritto alla vita [Współczesne zagrożenia praw człowieka w kontekście ochrony prawa do życia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieSocjologia
Ks. dr hab. Jerzy Koperek prof. KUL
Theological-Moral Foundations [Podstawy teologicznomoralne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Bioethical Foundations [Biologiczno-etyczne podstawy]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel prof. KUL
Między lękiem a nadzieją. Zmartwienia osób wchodzących na drogę rodzicielstwa adopcyjnego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Nauki o rodziniePsychologia
Ks. mgr Jarosław Czapliński
Badania nad religijnością ludową w Katedrze Religiologii i Misjologii KUL
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EtnologiaKulturoznawstwoNauki o rodzinieNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży – diagnoza i wybrane formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Wartość rodziny w dobie przemian społeczno-kulturowych w refleksji Leona Dyczewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieSocjologia
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Amerykański przemysł więzienny
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki o rodzinie
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Moralne zdrowie rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologicznePedagogikaPsychologia
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
"Amoris laetitia" – ciągłość czy zerwanie? Kwestie hermeneutyczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Mutyzm wybiórczy czyli dziecko cierpiące w milczeniu we współczesnym świecie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Zaburzona więź psychiczna w rozwoju psychospołecznym a reaktywne zaburzenie przywiązania u dzieci i młodzieży
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Andrzej Januszewski
Narkomania – aspekty biologiczne i psychopedagogiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodziniePedagogikaPsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31532 zweryfikowanych pozycji.