Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodziniePedagogikaPsychologia
dr Andrzej Januszewski
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodziniePedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Personalizm podstawą filozoficzną medycyny spersonalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o zdrowiuNauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
Agresja u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePsychologia
dr Andrzej Januszewski
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Działania szkół wyższych i instytucji finansujących naukę na rzecz etyki badań z udziałem ludzi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
MedycynaNauki teologicznePsychologiaSocjologia
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Coping with stress and quality of life in woman with stress urinary incontience [Zmaganie się ze stresem i jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Medycyna
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży – diagnoza i wybrane formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaPedagogikaPsychologia
dr Andrzej Januszewski
Samouszkodzenia ciała formą autodestrukcji u młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaPedagogikaPsychologia
dr Andrzej Januszewski
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Nutritional yeast biomass: characterization and application [Biomasa drożdży odżywczych: charakterystyka i zastosowanie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Biologia medycznaBiotechnologiaMedycyna
dr Monika Jach
Mutyzm wybiórczy czyli dziecko cierpiące w milczeniu we współczesnym świecie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Psychologia i psychoterapia wobec wolności
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
MedycynaNauki o zdrowiuPsychologia
dr Krzysztof Ciepliński
Il diritto dei medici all'obiezione di coscienza in Polonia: recenti sviluppi [Prawo lekarzy do sprzeciwu sumienia w Polsce: najnowsze fazy ewolucji ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
MedycynaPrawo
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Captopril apparently increase and cisplatin apparently decrease human albumin concentration in artificial urinary solutions [Captopril apparently increase and cisplatin apparently decrease human albumin concentration in artificial urinary solutions]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiochemiaChemiaMedycyna
dr Rafał Kuzioła
Szpitale w służbie dawnego społeczeństwa. Próba typologizacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
HistoriaMedycynaNauki o zdrowiuPedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine [Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
ChemiaFizykaMedycyna
dr Taras Kavetskyy
Ozonowana oliwa z oliwek
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Biologia medycznaMedycynaMikrobiologia
dr Monika Jach
Wskazówki dotyczące dostosowania języka narzędzi diagnostycznych do specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych badanych osób
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
JęzykoznawstwoMedycynaPedagogika
dr Renata Kołodziejczyk
Standardy i wskazówki przygotowywania oraz adaptacji narzędzi diagnostycznych i procesu diagnostycznego dla dzieci i młodzieży odmiennych językowo i kulturowo.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoMedycynaPedagogika
dr Renata Kołodziejczyk
Probiotyki – pożyteczne bakterie w probiotykoterapii
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Biologia medycznaBiotechnologiaMedycyna
dr Monika Jach
Perspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości - znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
MedycynaPsychologia
dr Agata Celińska-Miszczuk
Anoreksja zagrożeniem współczesnej młodzieży. Objawy, przebieg oraz propozycje terapeutyczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoMedycynaNauki o mediachNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Groźne zjawisko – samobójstwa młodych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePedagogikaPsychologia
dr Andrzej Januszewski
O pożytkach integracji, wbrew temu co wokół nas. Zaproszenie na konferencję
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
MedycynaPsychologia
dr Krzysztof Ciepliński
An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus [An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiotechnologiaChemiaFizykaMedycyna
dr Taras Kavetskyy
Samoocena, nadzieja na sukces i style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z małżeństwa w okresie późnej dorosłości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
MedycynaPsychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Validation of the Polish version of the Duke University Religion Index (PolDUREL)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
MedycynaReligioznawstwoSocjologia
dr Krzysztof Jurek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31879 zweryfikowanych pozycji.