Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Procedura wystąpień z Kościoła katolickiego w kontekście obowiązku aktualizacji danych osobowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. mgr Michał Czelny
Patronaty świętych i błogosławionych w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Aborcja po urodzeniu w kontekście prawa naturalnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Od Redaktora Naczelnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Kształtowanie się Kongregacji Edukacji Katolickiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Potrzeba erygowania stałych organów mediacyjnych w polskim prawie partykularnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Kompetencje kreacyjne biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. mgr Dominik Dryja
Dawne i obecne umocowania prawne procesu dokumentalnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Wojciech Witkowski
Reformy papieża Franciszka w dziedzinie prawa majątkowego Stolicy Apostolskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Kompetencje diecezjalnych organów kolegialnych w sprawach majątkowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Podstawy prawne odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Podstawy odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o administracjiPrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. mgr Dominik Dryja
Prawne gwarancje autonomii i niezależności Kościoła katolickiego w Polsce w zakresie władzy jurysdykcyjnej w sprawach małżeńskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Rozwój osobowości kobiety i mężczyzny w sakramentalnym związku małżeńskim
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak prof. KUL
Prawo narodów do rozwoju i przyjęcia Ewangelii poprzez działalność misyjną Kościoła realizacją powszechnych praw człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak prof. KUL
Współdziałanie wiernych chrześcijan świeckich we władzy rządzenia w organach kolegialnych Kościoła partykularnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Sainthood vs. Nationhood: The Beatifcation Causes of Schuman and De Gasperi [Świętość a Narodowość: Sprawy beatyfikacyjne Schumana i De Gesperiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o politycePrawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Dynamika procesu beatyfikacyjnego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Legal Aspects of the Management of Church Property [Prawne aspekty zarządzania majątkiem kościelnym]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Kaleta
Wytyczne Stolicy Apostolskiej dotyczące zarządzania dobrami w instytutach zakonnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Kaleta
Kościół - Naród - Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
HistoriaNauki o polityceNauki teologicznePrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Przesłania Biskupów Rzymu do Organizacji Narodów Zjednoczonych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29638 zweryfikowanych pozycji.