Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Legal Aspects of the Management of Church Property [Prawne aspekty zarządzania majątkiem kościelnym]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Kaleta
Wytyczne Stolicy Apostolskiej dotyczące zarządzania dobrami w instytutach zakonnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Kaleta
Kościół - Naród - Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
HistoriaNauki o polityceNauki teologicznePrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Przesłania Biskupów Rzymu do Organizacji Narodów Zjednoczonych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
I criteri di appartenenza alla Chiesa [Kryteria przynależności do Kościoła]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Włocławek, 6 września 2016 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Nowości wydawnicze polskich kanonistów
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Unieważnienie małżeństwa w prawie polskim a deklaracja nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym - studium porównawcze
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
La Commissione congiunta dei rappresentanti del Governo della Repubblica di Polonia e della Conferenza Episcopale Polacca come un modello del "dialogo Strutturato" [Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski jako model "strukturalnego dialogu" ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Watykańskie instytucje finansowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o administracjiPrawoPrawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Od Redaktora Naczelnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Zagadnienia bytowe duchowieństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w ustawodawstwie Kościoła łacińskiego oraz w statutach Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 r.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych przez Kościół katolicki w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Współczesne wyzwania w zarządzaniu dobrami kościelnymi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Kaleta
Kryteria przynależności do Kościoła
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Amendments to Prescripts Concerning Ecclesiastical Enrollment in Motu Proprio De Concordia inter Codices Issued by Pope Francis [Nowelizacja przepisów dotyczących przynależności do Kościoła w motu proprio De concordia inter Codices papieża Franciszka]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
The Legal Meaning of the Notions: Affiliation, Ritual, Rite, Ryt, and Tradition [Znaczenie prawne pojęć: przynależność, obrzęd, obrządek, ryt, tradycja]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Introduction [Wprowadzenie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Zasada współpracy i współdziałania między państwem a Kościołem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Criteria of Ecclesiastical Enrollment [Kryteria przynależności do Kościoła]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26584 zweryfikowanych pozycji.