Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The transition of pupils with intellectual disability from education onto the labour market – the parent’s perspective [Tranzycja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z edukacji na rynek pracy - perspektywa rodzica]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
Wartość, potrzeby i sposoby wsparcia rodziny
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
Nauki o rodzinieNauki teologicznePsychologia
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Uprawianie hazardu przez seniorów a kontekst rodzinny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PsychologiaSocjologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Communication in the families of high-achieving students [Komunikacja w rodzinach dzieci z wysokimi osiągnięciami szkolnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Agresja u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePsychologia
dr Andrzej Januszewski
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce. Studium psychospołeczne młodzieży w wieku 14-15 lat
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
PsychologiaSocjologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Parental Attachment Styles and Religious and Spiritual Struggle: A Mediating Effect of God Image
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka
Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots [Efekty wskazówek dezorientacji przestrzennej w zachowaniu wzrokowym u pilotów i nie-pilotów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Paweł Stróżak
Effect of paid work on health in opinions of Polish adolescents aged 14–15 [Wpływ płatnej pracy na zdrowie w opiniach polskich nastolatków w wieku 14-15 lat]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Trait anxiety not acting as mediator in relationship between attachment and Cluster B personality disorders in criminal offenders [Trait anxiety not acting as mediator in relationship between attachment and Cluster B personality disorders in criminal offenders]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Katarzyna Czubak
Most Popular Signal Processing Methods in Motor-Imagery BCI: A Review and Meta-Analysis [Najpopularniejsze metody przetwarzania sygnału w interfejsach mózg-komputer wykorzystujących wyobrażenia ruchu. Przegląd i metaanaliza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
InformatykaPsychologia
dr Dariusz Zapała
People with Sight Impairment in the World of Visual Arts: Does It Make Any Sense? [Osoby z niepełnosprawnościami wzroku w świecie sztuk wizualnych: czy to ma sens?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Magdalena Szubielska
Działania szkół wyższych i instytucji finansujących naukę na rzecz etyki badań z udziałem ludzi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
MedycynaNauki teologicznePsychologiaSocjologia
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Eff ect on Flight Performance [Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Eff ect on Flight Performance]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Gifted Education in Europe [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Barbara Cichy-Jasiocha
Gifted Education in Europe [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Martyna Płudowska
Gifted Education in Europe [Edukacja uczniów zdolnych w Europie]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Effect on Flight Performance [Efekty selektywnej uwagi słuchowej oraz wskazówek dezorientacji przestrzennej w wykonaniu zadania pilotażu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Paweł Stróżak
Emocjonalne konsekwencje rozbieżności w systemie Ja - moderująca rola poczucia humoru
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Wacław Bąk
Rola technik arteterapeutycznych w edukacji uczniów wybitnie zdolnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Barbara Cichy-Jasiocha
Functions of internal temporal dialogues [Functions of internal temporal dialogues ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Małgorzata Łysiak
Functions of internal temporal dialogues [Functions of internal temporal dialogues [Funkcje wewnętrznych dialogów temporalnych]]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl
Methods of Power-Band Extraction Techniques for BCI Classification [Metody ekstrakcji pasma mocy dla klasyfikacji BCI]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
InformatykaPsychologia
dr Dariusz Zapała
Effect of educational workshops in an art gallery on children’s evaluation and interpretation of contemporary art [Wpływ warsztatów edukacyjnych prowadzonych w galerii sztuki na ocenę i interpretację sztuki współczesnej przez dzieci]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Magdalena Szubielska
Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots [Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Między lękiem a nadzieją. Zmartwienia osób wchodzących na drogę rodzicielstwa adopcyjnego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Expertise in the Game of Go and Levels of Visuospatial and Pattern Recognition Abilities [Expertise in the Game of Go and Levels of Visuospatial and Pattern Recognition Abilities]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
The Effect of Art Expertise on Eye Fixation-Related Potentials During Aesthetic Judgment Task in Focal and Ambient Modes [The Effect of Art Expertise on Eye Fixation-Related Potentials During Aesthetic Judgment Task in Focal and Ambient Modes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31532 zweryfikowanych pozycji.