Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Ocena estetyczna sztuki współczesnej przez dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr Magdalena Szubielska
Teaching statistics to the blind psychology student [Nauczanie statystyki niewidomej studentki psychologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr Magdalena Szubielska
Wpływ zajęć edukacyjnych prowadzonych w galerii na odbiór abstrakcyjnej sztuki współczesnej przez uczniów młodszych klas szkoły podstawowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr Magdalena Szubielska
Wychowawcza misja Kościoła. Pedagogika pastoralna w ujęciu Stefana Kunowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Dydaktyczny wymiar integralnego rozwoju i wychowania osoby ucznia w świetle koncepcji Stefana Kunowskiego i Podstawy programowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Sprawozdanie: Ogólnopolska konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Wprowadzenie do wielopoziomowej analizy danych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologiaSocjologia
dr hab. Mariola Łaguna prof. KUL
Teresa Kukołowicz (1925–2014) jako nauczyciel akademicki – mistrzyni i wychowawczyni
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Problem wychowania w myśli Arystotelesa. U źródeł pedagogiki realistycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr hab. Barbara Kiereś prof. KUL
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaPedagogikaPsychologia
dr Andrzej Januszewski
Samouszkodzenia ciała formą autodestrukcji u młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaPedagogikaPsychologia
dr Andrzej Januszewski
Wymiary budowania wspólnoty w pedagogice Jeana Vaniera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży – diagnoza i wybrane formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
MedycynaNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Sprawozdanie z International Interdisciplinary Congress “Conflict, Dialogue and Culture of Unity”, Lublin, KUL, 3-4.czerwca 2016 r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologicznePedagogikaPsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Teoria wychowania w akademickiej działalności Profesor Teresy Kukołowicz
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Znaczenie rodziny w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Karać czy nagradzać w kontekście resocjalizacji osadzonych − w paradygmacie naukowego behawioryzmu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Kierunki badań Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr Katarzyna Braun
[Rec.:] A. Różańska, Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015 (ss. 521)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Nauczanie przez projekty w edukacji wczesnoszkolnej w perspektywie życia wartościowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr Barbara Borowska
Koncepcja wychowania Wolfganga Brezinki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr Iwona Szewczak
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczna potrzeba pamięciu osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego", Lublin, 28 lutego 2017r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Pedagogika
dr Iwona Szewczak
Pedagog i wychowawca
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Święty Jan Paweł II wzorem osobowym w procesie wychowania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Od wychowania do samo-kształtowania. Znaczenie rodziny w formowaniu charakteru w okresie dorastania
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr Agata Celińska-Miszczuk
Forms of rehabilitation’s effects toward dysfunctional family [Formy oddziaływania resocjalizującego wobec dysfunkcjonalnej rodziny]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Wina – prawo – kara. Prawne i psychopedagogiczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPrawoPsychologia
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Recenzja książki: ks. A. Jasnos, Jakie jest moje miejsce w rodzinie? Zrozumieć dziecko, aby mu pomóc
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30540 zweryfikowanych pozycji.