Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
"Dziel i rządź". Kirkuk w rękach arabskich
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o obronnościNauki o polityce
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Koniec blokady Deir ez-Zor. Wschodnia Syria pod kontrolą Asada.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o obronności
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Tagebuch der Aktivitäten des Oberbefehlshabers General Władysław Sikorski, Band II [Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. T. 2]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
HistoriaNauki o obronnościNauki o polityce
dr hab. Jarosław Rabiński
Дневник действий Верховного главнокомандующего польскими вооруженными силами, генерала Владислава Сикорского [Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, t. II]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
HistoriaNauki o obronnościNauki o polityce
dr hab. Jarosław Rabiński
Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. T. 2, 1 VIII 1940-31 VII 1941
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
HistoriaNauki o obronnościNauki o polityce
dr hab. Jarosław Rabiński
Volume II Journal des activités de Władysław Sikorski, général et commandant en chef [II tom Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
HistoriaNauki o obronnościNauki o polityce
dr hab. Jarosław Rabiński
The War Diary of the Supreme Commander-in-CHief Polish Armed Forces, General Władysław Sikorski. Vol. II: August 1940-July 1941 [Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, t. II]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
HistoriaNauki o obronnościNauki o polityce
dr hab. Jarosław Rabiński
Komendant Szkoły Rycerskiej książę Adam Kazimierz Czartoryski. Uwagi na tle epoki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
Nauki o obronnościNauki o polityce
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Konflikt syryjski w debacie Clinton – Trump
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
Nauki o bezpieczeństwieNauki o obronnościNauki o polityce
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
HistoriaNauki o administracjiNauki o bezpieczeństwieNauki o obronnościNauki o polityce publicznejPrawo
dr hab. Waldemar Bednaruk prof. KUL
Bierność USA wspiera „oś” Moskwy, Ankary i Teheranu
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
Nauki o bezpieczeństwieNauki o obronnościNauki o polityce
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Bezpieczeństwo: rodzina – naród – społeczeństwo
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
Nauki o obronnościNauki o polityceNauki o polityce publicznejPrawo
Ks. prof. dr hab. Jan Zimny
Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2015
Nauki o bezpieczeństwieNauki o obronnościNauki o polityce
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Wojny polsko-moskiewskie od XV do XVIII wieku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2015
HistoriaNauki o mediachNauki o obronności
dr Marek Gędek
Legia Akademicka KUL jako przykład studenckich rezerw na potrzeby korpusu oficerskiego czasu wojny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
Nauki o obronności
dr Urszula Soler
Technologia w edukacji obronnej – Legia Akademicka jako przykład młodzieżowej organizacji proobronnej w systemie bezpieczeństwa RP
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
Nauki o obronności
dr Urszula Soler
System edukacji proobronnej w Polsce wobec wyzwań rozwoju technologicznego w XXI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
Nauki o obronnościSocjologia
dr Urszula Soler
Ułańskie pasje profesora Józefa F. Ferta
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
LiteraturoznawstwoNauki o obronności
dr Urszula Soler
Ilustrowana historia wojen i bitew polskich
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2014
HistoriaNauki o mediachNauki o obronności
dr Marek Gędek
Dworzanie Zygmunta I w wojnie z Mołdawią 1530-1532
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2013
HistoriaNauki o obronności
dr Andrzej Gładysz
Rola młodzieżowych organizacji pro obronnych w tworzeniu bezpieczeństwa Polski i Ukrainy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2010
Nauki o obronnościSocjologia
dr Urszula Soler
„Rola młodzieżowych organizacji proobronnych w tworzeniu bezpieczeństwa Polski i Ukrainy”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2008
Nauki o obronnościSocjologia
dr Urszula Soler
Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji proobronnych na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2008
Nauki o obronnościSocjologia
dr Urszula Soler
Rola europejskiej edukacji obronnej w tworzeniu bezpieczeństwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2007
Nauki o obronnościSocjologia
dr Urszula Soler
Młodzieżowe organizacje proobronne w tworzeniu bezpieczeństwa Polski
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2007
Nauki o obronnościSocjologia
dr Urszula Soler
Ogółem w bazie dostępnych jest: 28928 zweryfikowanych pozycji.