Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Daniel Zarewicz, Przywoływanie bogów
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Ewa Osek
TROPHONION. Lokalizowanie wyroczni Trofoniosa w Lebadei
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Ewa Osek
The Challenges and Opportunities of Moral Issues in View of Mutual Recognition [Kwestie moralne jako wyzwania i możliwości wobec wzajemnego uznania]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka prof. KUL
Ks. Leonard Fic, Zbawienie w buddyzmie, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2016, s. 195
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Metropolia kijowska doby Unii Brzeskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Religioznawstwo
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
W przeddzień triumfu. Cerkiew unicka w Rzeczypospolitej w końcu XVII i w początkach XVIII wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Religioznawstwo
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Terroryzm islamski z punktu widzenia filozofii religii. Kilka uwag w kontekście bezpieczeństwa kulturowego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaNauki o polityceReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Hugo Schlesinger (1920-1996). Promotor kultury i dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w Brazylii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o polityceReligioznawstwo
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Chrześcijaństwo w religiiności ludowej - 1050 lat po Chrzcie Polski. Wprowadzenie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Małżeństwo sakramentalne w polskiej obyczajowości ludowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Sprawiedliwy porządek społeczny w feministycznym nurcie współczesnego ekumenizmu. Stanowisko X Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w Pusan
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Doświadczenie wiary na początku XXI wieku. Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologicznePedagogikaReligioznawstwo
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Rapiuma (KTU 1.20-22). Tłumaczenie i komentarz
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
HistoriaReligioznawstwo
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Dni krzyżowe w polskiej religijności ludowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Dusze zmarłych w ludowej obrzędowości pogrzebowej i zaduszkowej w Opoczyńskiem i Radomskiem
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Zmiany w krajobrazie religijnym województwa wołyńskiego końca XVI - pierwszej połowy XVII wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Religioznawstwo
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Chrześcijaństwo i islam – dwie wizje religijnego uniwersalizmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Wybrane programy społeczne Światowej Rady Kościołów
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Christian religion in contemporary European culture: Through the lenses of Joseph Ratzinger [Chrześcijaństwo we współczesnej kulturze Europy – rozważania na bazie poglądów Josepha Ratzingera]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Zmierzch Europy? : perspektywy przeszłości a chrześcijaństwo
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Zwyczaje zalotne i matrymonialne w obrzędowości weselnej jako wyraz tożsamości mieszkańców Opoczyńskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Polska religijność ludowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EtnologiaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Obraz ojca w grupie kulturowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o rodziniePedagogikaReligioznawstwoSocjologia
dr hab. Piotr Nowakowski prof. KUL
Kulturotwórcza i aksjologiczna rola Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w kontekście obecnych napięć między Rosją a krajami Zachodu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Chrześcijaństwo jako czynnik integracji społeczno-duchowej całej ludzkości. Implikacje pedagogiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
PedagogikaReligioznawstwo
dr Magdalena Parzyszek
Validation of the Polish version of the Duke University Religion Index (PolDUREL)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
MedycynaReligioznawstwoSocjologia
dr Krzysztof Jurek
Okoliczności erygowania rzymskokatolickiej diecezji janowskiej czyli podlaskiej (1795-1818)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Religioznawstwo
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Wieczerza wigilijna i święconka wielkanocna w przekazie międzypokoleniowym wiary i tradycji
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2016
EtnologiaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
John Paul II’s apostolic journeys to Poland and the gift of new Saints and Blessed [Jana Pawła II pielgrzymowanie do Polski i dar nowych świętych oraz błogosławionych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Nauki teologicznePrawo kanoniczneReligioznawstwo
dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Wstęp
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
Nauki teologicznePrawo kanoniczneReligioznawstwo
dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29641 zweryfikowanych pozycji.