Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
System informacji oświatowej jako system pomiaru dokonań edukacyjnych w kontekście oceny efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanseNauki o zarządzaniu
dr Joanna Nucińska
Kontrola zarządcza a jakość zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Dorota Tokarska
Odmienność regionalna alokacji funduszy europejskich w Polsce w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Gminy powiatu chełmskiego w realizacji celów polityki spójności
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy wpisany w bezzwrotne transfery finansowe
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Krajowe klastry kluczowe w polityce regionalnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Cechy osobowości a preferencja typu kultury organizacyjnej u osób we wczesnej dorosłości.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniuPsychologia
dr Paweł Kot
Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanseNauki o zarządzaniu
dr Maria Paździor
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent polityki spójności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Motivation and training initiation: Evidence from Poland [Motywacja a podejmowanie szkoleń: Badania polskie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniuPsychologia
dr hab. Mariola Łaguna prof. KUL
Potencjalne formy współpracy przemysłu z uczelnią/szkołą wyższą w kształceniu studentów - praktyczne rozwiązania i dobre praktyki.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniu
Ks. dr hab. Włodzimierz Broński prof. KUL
Potencjalne formy współpracy przemysłu z uczelnią/szkołą wyższą w kształceniu studentów - praktyczne rozwiązania i dobre praktyki.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o administracjiNauki o zarządzaniuPrawo
dr Grzegorz Skrobotowicz
Badanie wizerunku uczelni wyższej jako działalnie wspierające budowanie przewagi konkurencyjnej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki o zarządzaniu
dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Need-Appeals, Benefit-Appeals, and Brand User-Trait-Appeals in Television Advertising: A Content Analysis of Commercials [Korzyści, potrzeby i cechy typowych użytkowników marek aktywizowane przez spoty telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EkonomiaNauki o mediachNauki o zarządzaniuPsychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Program Unii Europejskiej Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
prof. dr hab. Marek Pawlak
Employee Subjectivity as a Key Value in Management [Podmiotowość pracownika jako kluczowa wartość w zarządzaniu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
dr Agnieszka Marek
Unethical Behaviour of Organisations from a Social Network Perspective. A Literature Review [Nieetyczne zachowania organizacji z perspektywy sieciowej. Przegląd literatury]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniuSocjologia
dr Kalina Grzesiuk
Narzędzia rachunkowości zarządczej jako wsparcie systemów motywacyjnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
dr Dorota Tokarska
Zachowania klientów wobec ogłoszeń CSR
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
prof. dr hab. Marek Pawlak
Teorie opisujące działanie rady nadzorczej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
prof. dr hab. Marek Pawlak
Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniuPsychologia
dr hab. Mariola Łaguna prof. KUL
The utilization of the HR analytics by the high and mid-level managers: case from Eastern Poland [The utilization of the HR analytics by the high and mid-level managers: case from Eastern Poland]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
dr inż. Monika Wawer
Zarządzanie przez dane w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
dr inż. Monika Wawer
Interim management - nowy trend w zatrudnianiu menedżerów w przedsiębiorstwach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
dr inż. Monika Wawer
Human Values and Reaction to CSR Announcements: A Cross-National Comparison with Emphasis on U.S.–Global Differences [Systemy wartości i reakcje na ogłoszenia CSR: Porównanie międzynarodowe z naciskiem na różnice pomiędzy USA i resztą świata]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
prof. dr hab. Marek Pawlak
Grywalizacja w edukacji akademickiej – możliwości i ograniczenia jej wykorzystania w kształceniu studentów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
dr inż. Monika Wawer
Analityka biznesowa w zarządzaniu kadrami w przedsiębiorstwie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
dr inż. Monika Wawer
Kompetencje analityczne współczesnego menedżera i ich rozwój w procesie edukacji formalnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniu
dr inż. Monika Wawer
Znaczenie pracy i jej dopasowanie jako predyktory zaangażowania w pracę w wolontariacie studenckim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o zarządzaniuPsychologia
dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Etyka biznesu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
EkonomiaFilozofiaNauki o zarządzaniu
dr Adam Zadroga
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26584 zweryfikowanych pozycji.