Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Ukryty krytyk
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Kompozycja i teoria muzykiNauki o sztuce
dr hab. Wojciech Wytrążek
Patchwork opera, or Moniuszko's version by "The Gypsies" by Kniaźnin [Operowy patchwork, czyli "Cyganie" Kniaźnina w wersji Moniuszki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Cyganie sentymentalni i romantyczni (Kniaźnin - Moniuszko)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Muzyk – artysta czy usługodawca? Wykonanie utworu muzycznego w kontekście prawnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o sztucePrawo
dr hab. Wojciech Wytrążek
Kompozytorzy muzyki instrumentalnej zachowanej w Archiwum Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile. Problem atrybucji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Kompozycja i teoria muzykiNauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Smolarek
Officium gratiarum actionis pro victoria ex Turcis obtenta zachowane w antyfonarzach rodziny Piotrkowczyków (cz. 1)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
HistoriaNauki o sztuceNauki teologiczne
dr hab. Beata Bodzioch
Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztucePedagogikaPsychologia
dr hab. Mariola Łaguna prof. KUL
Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztucePedagogikaSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Organy w kościołach dekanatu chodelskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
HistoriaNauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Pierwsze klasyczne teksty krytyczne dotyczące malarstwa Gu Kaizhi顧愷之, Zong Binga宗炳, Wang Weia王微, Xie He谢赫
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztuce
dr Anna Król
Jestem Japonią
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztuce
dr Agnieszka Żuk
Scenografia „świętego teatru” w bernardyńskim kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kole
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
KulturoznawstwoNauki o sztuce
Ks. dr Janusz Moryc
Polskie biblioteki teatralne w kulturze XIX wieku. Wspomnienia o bibliotekach artystów, teatralnym J.I. Kraszewskim i zapomnianych lubelskich realizacjach scenicznych jego utworów
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
Bibliologia i informatologiaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Ikonografia błogosławionego Władysława z Gielniowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
KulturoznawstwoNauki o sztuce
Ks. dr Janusz Moryc
Deklamacja – sztuka żywego słowa i teatr jako szkoła wymowy w świetle rozważań mistrzów sceny polskiej i opracowań teoretycznych z XIX i początku XX wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
JęzykoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztucePedagogikaSztuki piękne
dr Elżbieta Stoch
Shakespeare in the Lublin Theatre in 19th and 20th centuries [Szekspir w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztucePedagogikaSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Didaskalia i didaskaliczność. W dramacie i nie tylko
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
Nauki o sztuce
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
"Zatkaj mi uszy, żono!". Kilka uwag o muzycznych kontekstach czytania Wata
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
Ks. dr Mariusz Lach
Śpiew Exsultet w XVI-wiecznym Missale Paulinorum
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
The Exsultet Chant in the Sixteenth-Century Missale Paulinorum [Śpiew Exsultet w XVI-wiecznym Missale Paulinorum]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Monodia łacińska w XLI edycji Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Dialog teologii z poezją w twórczości ks. Jausza St. Pasierba
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceNauki teologiczne
Ks. Bp dr hab. Wiesław Śmigiel prof. KUL
Ks. Eugeniusz Gruberski (1870-1923) – reformator muzyki kościelnej w diecezji płockiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
Nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Cantionale ecclesiasticum na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2015
Nauki o sztuceNauki teologiczne
dr hab. Beata Bodzioch
Repertuar gregoriański w nowym wydaniu (2013) niemieckiego śpiewnika liturgicznego Gotteslob
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
Nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Dzieje recepcji scenicznej Stanisława Przybyszewskiego w teatrze lubelskim do roku 1918
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Teatr na tle obrazu wielokulturowego miasta. Retrospekcje z Lublina i Lubelszczyzny w świetle piśmiennictwa z XIX i 1. połowy XX wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Szata roślinna w krajobrazach gotyckiego malarstwa polskiego na przykładzie Tablicy Dziesięciorga Przykazań
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
Historia sztukiNauki o sztuceOgrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Polskie pieśni nabożne w kancjonałach kościelnych oraz ich znaczenie w kształtowaniu współczesnego repertuaru liturgicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
Nauki o sztuce
dr hab. Beata Bodzioch
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26584 zweryfikowanych pozycji.