Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce w latach 50. XX wieku (na przykładzie dziejów scenicznych sztuki Józefa Bałtuszisa "Pieją koguty")
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Paul Hindemith a idea postępu, tradycja i neoklasycyzm
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o sztuce
mgr Joanna Księska-Koszałka
Jak obrazy organizują naszą percepcję. Retoryczne dispositio w odniesieniu do sfery wizualnej. Wybrane aspekty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki o sztuce
dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Życie teatralne [na Lubelszczyźnie 1944-1956]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
HistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztucePedagogikaSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Agency – Phenomenological Inquiries in Interdisciplinary Perspective [Sprawstwo - Badania fenomenologiczne w perspektywie interdyscyplinarnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
Ukryty krytyk
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Kompozycja i teoria muzykiNauki o sztuce
dr hab. Wojciech Wytrążek
Patchwork opera, or Moniuszko's version by "The Gypsies" by Kniaźnin [Operowy patchwork, czyli "Cyganie" Kniaźnina w wersji Moniuszki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Cyganie sentymentalni i romantyczni (Kniaźnin - Moniuszko)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Evolutions of Metamimesis – Between Theoretical Category and Method of Artistic Practice [Ewolucje metamimesis - Pomiedzy kategorią teoretyczną a metodą praktyki artystycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaNauki o sztuce
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
Muzyk – artysta czy usługodawca? Wykonanie utworu muzycznego w kontekście prawnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o sztucePrawo
dr hab. Wojciech Wytrążek
Filmowe inspiracje malarstwem Edwarda Hoppera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediachNauki o sztuce
dr Małgorzata Sławek-Czochra
2017: A. Krauze-Kołodziej, Sztuka dla języka, język dla sztuki, "Stop-klatka. Magazyn filmowy dla nauczycieli", WSiP 2017, 2017, s. 30-35.
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
Historia sztukiJęzykoznawstwoKulturoznawstwoNauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Officium gratiarum actionis pro victoria ex Turcis obtenta zachowane w antyfonarzach rodziny Piotrkowczyków (cz. 1)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
HistoriaNauki o sztuceNauki teologiczne
dr hab. Beata Bodzioch
Kompozytorzy muzyki instrumentalnej zachowanej w Archiwum Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile. Problem atrybucji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Kompozycja i teoria muzykiNauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Smolarek
Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztucePedagogikaPsychologia
dr hab. Mariola Łaguna prof. KUL
Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztucePedagogikaSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Organy w kościołach dekanatu chodelskiego w XVIII wieku (na podstawie akt wizytacyjnych)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
HistoriaNauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Pierwsze klasyczne teksty krytyczne dotyczące malarstwa Gu Kaizhi顧愷之, Zong Binga宗炳, Wang Weia王微, Xie He谢赫
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztuce
dr Anna Król
Jestem Japonią
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztuce
dr Agnieszka Żuk
Scenografia „świętego teatru” w bernardyńskim kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kole
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
KulturoznawstwoNauki o sztuce
Ks. dr Janusz Moryc
Polskie biblioteki teatralne w kulturze XIX wieku. Wspomnienia o bibliotekach artystów, teatralnym J.I. Kraszewskim i zapomnianych lubelskich realizacjach scenicznych jego utworów
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
Bibliologia i informatologiaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Ikonografia błogosławionego Władysława z Gielniowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
KulturoznawstwoNauki o sztuce
Ks. dr Janusz Moryc
Deklamacja – sztuka żywego słowa i teatr jako szkoła wymowy w świetle rozważań mistrzów sceny polskiej i opracowań teoretycznych z XIX i początku XX wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
JęzykoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztucePedagogikaSztuki piękne
dr Elżbieta Stoch
Shakespeare in the Lublin Theatre in 19th and 20th centuries [Szekspir w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztucePedagogikaSztuki piękneSztuki teatralne
dr Elżbieta Stoch
Didaskalia i didaskaliczność. W dramacie i nie tylko
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
Nauki o sztuce
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
"Zatkaj mi uszy, żono!". Kilka uwag o muzycznych kontekstach czytania Wata
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
Ks. dr Mariusz Lach
Śpiew Exsultet w XVI-wiecznym Missale Paulinorum
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
The Exsultet Chant in the Sixteenth-Century Missale Paulinorum [Śpiew Exsultet w XVI-wiecznym Missale Paulinorum]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Monodia łacińska w XLI edycji Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 28940 zweryfikowanych pozycji.