Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Biblijna i/a modernistyczna koncepcja człowieka w dramacie młodopolskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Wstęp
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Joanna Michalczuk
Mucja - "niewierna żona Pompejusza"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Renesansowe czytanie Kroniki Jana Długosza. Na przykładzie deskrypcji bitwy pod Świecinem Jana Długosza i Marcina Kromera.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Революція гідності та російська агресія в Україні: польська рецепція [Rewolucja godności i rosyjska argesja na Ukrainie: polska recepcja]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Dyskusje tożsamościowe w ukraińskiej publicystyce i literaturze pomajdanowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Kazimierz Kummer: proza jednak nie hłaskoidalna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza
Niderlandzkie przykładne opowieści. Konteksty literackie i kulturowe delfckiej Księgi cudów Najświętszej Maryi Panny
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Siła tożsamości czy wspólnota doświadczeń? Obraz Łesi Ukrainki w poemacie Siarhieja Hrachouskiego Rozstanie o świcie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
. Klassifikationen und Desidentifikationen. Zu prekären Identitätsentwürfen in postmigrantischer Literatur junger Generation – Olga Grjasnowas Der Russe ist einer, der Birken liebt und Sasha M. Salzmanns Ausser sich [Klasyfikacje i dezidentyfikacje. O kryzysie tożsamościowym w postmigracyjnej literaturze młodego pokolenia Olga Grjasnowas Der Russe ist einer, der Birken liebt und Sasha M. Salzmanns Ausser sich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Schreiben als Selbstvergewisserung. Zu Strategien des Erzählens in Urs Faes‘ "Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch" (2017) [Pisanie jako samo-upewnienie. Strategie narracyjne w "Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch" (2017) Ursa Faesa ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Zarys realistyczno-krytycystycznej koncepcji socjologicznej analizy literatury
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoSocjologia
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
„Rauhe Tugend“. Die Revision des stoischen Tugendbegriffs bei Baumgarten und Meier ["Rauhe Tugend." Krytyka stoickiego pojęcia cnoty u Baumgartena i Meiera]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
"Ich liebe Dich anders, als Du geliebt sein willst." - Die kritische Abrechnung mit eigener Heimat im politischen Werk von F. Dürrenmatt und P. Bichsel ["Kocham Cię inaczej, niż chcesz być kochana" - krytyczny rozrachunek z własną ojczyzną w utworach politycznych F. Dürrenmatta i P. Bichsela]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
mgr Amelia Szuba-Wenek
Miłosz. Los
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Droga Pani Mario – jeżeli w ogóle pamięta mnie Pani… - korespondencja Pauliny Appenszlak do Marii Dąbrowskiej (1955-1964)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Ja prawie co dzień czytam wiersze, które mi Pan pozostawił...- o korespondencji Pauliny Appenszlak do Władysława Broniewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Pszczoły w antycznej mitologii i literaturze greckiej-wybór źródeł
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Iwona Wieżel
מגן לובלין(Magen Lublin), czyli jeszcze o Starych kamieniach Franciszki Arnsztajnowej i Józefa Czechowicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Kosica w Bramie Mesjasza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Głos wewnętrzny nowego cżłowieka. Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk i Ćwiczenia duchowne Przemysława Dakowicza
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
La Sankta Biblio Ludwika Zamenhofa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Symetria i entropia. Zarys antropologii "Sonetów krymskich"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Seweryn
Портрет Шолом-Алейхема в польско-еврейской прессе [Portret Szolem-Alejchema w prasie polsko-żydowskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Ritual Imitation During the Thesmophoria at Syracuse [Ritual Imitation During the Thesmophoria at Syracuse]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Daniel Zarewicz, Przywoływanie bogów
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Ewa Osek
TROPHONION. Lokalizowanie wyroczni Trofoniosa w Lebadei
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Idealna Rzymianka według Marka Tulliusza Cycerona. Między topiką a rzeczywistością
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Idieja "nieprimirimosti" w emigrantskoj publicystykie Zinaidy Gippius. Mieżdu soprotiwlenijem i objedinienijem [Idea "nieprzejednania" w emigracyjnej publicystyce Zinaidy Gippius. Między sprzeciwem a zjednoczeniem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Liberał kaznodzieją. Spostrzeżenia na marginesach trzech oracji funeralnych Stanisława Kostki Potockiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29641 zweryfikowanych pozycji.