Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Schulz Panasa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Andrzej Tyszczyk prof. KUL
Patchwork opera, or Moniuszko's version by "The Gypsies" by Kniaźnin [Operowy patchwork, czyli "Cyganie" Kniaźnina w wersji Moniuszki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn
Kryptonimiczne „close reading"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Ireneusz Piekarski
Cyganie sentymentalni i romantyczni (Kniaźnin - Moniuszko)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn
Romantyzm, postkolonializm i epistemologia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Logioi przeszłości i ich przekaz kulturowy. Pytania o pragmatykę antycznej sztuki słowa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Iwona Wieżel
Gustaw Herling-Grudziński, "Skrzydła ołtarza" - edycja krytyczna
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Gustaw Herling-Grudziński, "Krótka spowiedź egzorcysty" - edycja krytyczna
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Gustaw Herling-Grudziński, "Zeszyt Williama Mouldinga, emeryta" - edycja krytyczna
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Gustaw Herling-Grudziński, "Gasnący Antychryst" - edycja krytyczna
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Gustaw Herling-Grudziński, "Monolog o martwej mniszce" - edycja krytyczna
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Gustaw Herling-Grudziński, "Święty Smok" - edycja krytyczna
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
Podwójne przyświadczenie Brzozowskiego. Jeszcze jedna lektura „Pamiętnika”
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
"Balon" Zygmunta Haupta. Z archiwum pisarza
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Paweł Panas
O ogniu, przewrotnym autorytecie i Hansie Klosie, czyli idol na warsztacie humanisty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Bogowie stali się chorobami?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Lapsus individuationis
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Od dekonstrukcji idoli do absolutu indywidualności w twórczości Gombrowicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Edward Fiała
"Bitwa pod Adrianopolem" Ammiana Marcellina (Res Gestae XXXI, 12-13) - artystyczna wizja zagłady
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Agnieszka Dziuba prof. KUL
Wstęp do książki "Intryga interpretacji". Profesor Władysław Panas in memoriam
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Od duhy (nad końskim łbem) do ducha twórczości. o jednym motywie w prozie Józefa Mackiewicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Uczucia romantycznych epistolografow
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Król
Podróż do świętego czasu Sądnego Dnia według Adolfa Rudnickiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Laube Heinrich Rudolf Constanz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwo
mgr Marek Górniak
Karsch Anna Louisa
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwo
mgr Marek Górniak
Cassel Paulus Stephanus
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwoPedagogika
mgr Marek Górniak
Błędny czytelnik i literatura
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Miejsce religii w edukacji wielokulturowej [poziom uniwersytecki]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
The Case of Kaas. The Reception of Elsschot's Work in the Czech Language [Kazus Kaas. Recepcja pracy Elsschota w języku czeskim]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Czas ziemski i czas metafizyczny w „Marchołcie” Jana Kasprowicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Anna Podstawka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27501 zweryfikowanych pozycji.