Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Idolatria w "Wyzwoleniu" Stanisława Wyspiańskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Idol w kulturze - zarys problematyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Hegemon jako idol. Zachód jako hegemon wyobrażony
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Pisarz i wyznawca. W kręgu twórczości Romana Brandstaettera
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Profesor nieszablonowy (wspomnienie o śp. Profesorze Jakubie Aleksandrze Maliku)
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
Ks. dr Grzegorz Głąb
Erazm Majewski i (niektóre) lubelskie tropy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska prof. KUL
Stefana Sawickiego idea katolickiej universitas studiorum
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
FilozofiaLiteraturoznawstwoNauki o polityce publicznej
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Lublin w literackiej wizji twórców XX wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
O rewolucji, poezji i życiowych decyzjach Karola Wojtyły
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Abram Terc w przekładzie na język polski
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Stanisław Fita i Bolesław Prus
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska prof. KUL
Idol w kulturze - zarys problematyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Żywioły historii - metafory historii-żywiołu w eseistyce współczesnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza
Światło z dołu. O kole polonistycznym w humanistyce uniwersyteckiej. (Uwagi na marginesie historii Koła Polonistów Studentów KUL)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoPedagogika
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Nienapisany esej. Ameryka w archiwalnych zapiskach Józefa Wittlina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Nowelistyka - zapoznana a godna uwagi proza Józefa Mackiewicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Miniatury miejskie w „Dzienniku” Jana Lechonia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Jan Paweł II jako romantyk. Uwagi na marginesie papieskich odwołań do dzieł Mickiewicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Monika Kulesza
Poezja Anny Frajlich wobec dziedzictwa kulturowego judaizmu. O „Wierszach izraelskich”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
„[I]ch bin nicht Israel.“ Zum Israel-Diskurs in der neusten Prosa der jungen Nach-Shoah-Generation ["Nie jestem Izraelem" Dyskurs o Izraelu w najnowszej prozie młodego pokolenia Post-Szoa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Monarchia, własność, obywatelskość. Patriotyzmy Jana Potockiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoNauki o polityce
dr Łukasz Maślanka
Marlene Streeruwitz‘ Manifeste der Entschlagung. Zum Problem der Erbschaft in "Die Schmerzmacherin" und "Nachkommen" [Manifesty odmowy. Problem dziedzictwa w powieściach "Die Schmerzmacherin" und "Nachkommen" Marleny Streeruwitz]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Pomiędzy światami. Studia z literatury oświecenia i romantyzmu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
The Renaissance Melancholy Assemblage, Space, and the Baroque Problem of Thought [Renesansowy melancholijny asamblaż, i barokowy problem myśli]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
mgr Kamil Rusiłowicz
Światło ze Wschodu. O „Esejach nie całkiem polskich” Tokimasy Sekiguchiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o poznaniu i komunikacji społecznej
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Persoonlijke contacten in vooroorlogse receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling [Persoonlijke contacten in vooroorlogse receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Portrety aktorskie w recenzjach teatralnych Jana Kasprowicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoSztuki teatralne
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Przedmowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Wstępy do przekładów
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Sprawa rosyjska w literaturze polskiej w Izraelu. Rekonesans
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 28940 zweryfikowanych pozycji.