Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Wiara w świecie opcja. Wywiad z Hansem Joasem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
Literaturoznawstwo
dr hab. Ireneusz Piekarski
A Photomontage of Memory: The Role of the Visual in Angharad Price's "The Life of Rebecca Jones" [Fotomontaż pamięci: rola wizualności w powieści "The Life of Rebecca Jones" Angharad Price]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
Literaturoznawstwo
dr Aleksander Bednarski
Haupt Czapskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
Literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Entre la literatura y la historia: Un de Begur de Josep Pla y el hundimiento del mercante Palermo a cargo del submarino SM U 72 (1916) [Pomiędzy literaturą a historią: Un de Begur (Josep Pla) i zatonięcie okrętu Palermo przez okręt podwodny U 72]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
HistoriaLiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
¿«Volverán a su forma verdadera»? Análisis político del episodio de Barcino y los pastores en el Coloquio de los Perros [Czy "powrócą do swojej prawdziwej formy"? Analiza polityczna epizodu Barcino i pasterzy z "kolokwium psów",]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
HistoriaLiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
"Lingua" Erazma z Rotterdamu a diatryba
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
Literaturoznawstwo
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko prof. KUL
Profesoressa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Elegia lakrymalna Jana Andrzeja Morsztyna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Bulla Piusa VII Indefessum personarum erygująca diecezję kielecką. Wstęp i przekład z objaśnieniami
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
"Sleeping with the epic poem": possibilities of research on Norwid's erotic ["Śpiąc z Epopeją": o możliwościach badania erotycznej wyobraźni Norwida ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Seweryn
„Tylko czy to niebo nadal istnieje?” Bóg w najnowszej dziecięcej literaturze o Zagładzie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Agnieszka Karczewska
Vorwort zu "Imago Dei." Der Schöpfer und seine Schöpfung in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte [Wstęp do książki "Imago Dei"]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
„Spectatores caeli“. Himmelsbetrachter in der Lyrik Brockes'. ["Spectatores caeli." Obserwatorzy nieba w liryce Brockesa.]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
Vorwort [Wstęp]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
John Foxe's Rerum in Ecclesia gestarum [...] commentarii in Sixteenth Century Polish Translation [Rerum in Ecclesia gestarum [...] commentarii Johna Foxe' a w szesnastowiecznym przekładzie polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Mikołaj Grynberg, Exodus Book (Czarne, Wołowiec 2018, pp. 416) [Mikołaj Grynberg, Księga wyjścia (Czarne, Wołowiec 2018, s. 416)]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Jacek Leociak, God’s Mills. Notes on the Church and the Shoah (Czarne, Wołowiec 2018, pp. 200) [Jacek Leociak, Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie (Czarne, Wołowiec 2018, s. 200)]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Wenancjusz Fortunat. Poezje. Wybór. Z języka łacińskiego przełożył, wstępem poprzedził i objaśnieniami opatrzył ks. Tadeusz Gacia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
" ... und der Abgrund Mensch klaffte auf." Franz Fühmann und die Bibel. ["...und der Abgrund Mensch klaffte auf." Franz Fühmann i Biblia]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Język polski i polscy Żydzi w Izraelu. Z Sabiną Andraczyk ostatnią redaktorką izraelskich „Nowin-Kuriera” rozmawia Sławomir Jacek Żurek
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej (1918–1939). (Słowo wstępne)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
“I Glanced into the Nether-World.” Some Remarks on the Tradition of Conversations with the Dead in the Writings of Cyprian Norwid ["Wyjrzałem w za-świat". Kilka uwag o tradycji rozmów zmarłych w twórczości Cypriana Norwida]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
"Sleeping with the epic poem": possibilities of research on Norwid's erotic ["Śpiąc z Epopeją": o możliwościach badania erotycznej wyobraźni Norwida ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Seweryn
Norwid’s Tears. On Lyricism and Rhetoric [Norwidowska łza. Wokół liryczności i retoryczności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
"Und wenn Noah die Arche heute bauen würde?" – Über Hugo Loetschers "Noah. Roman einer Konjunktur." ["A gdyby Noe budował arkę dziś?" - "Noe. Powieść o koniunkturze." Hugo Loetschera]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Amelia Szuba-Wenek
"Dziady" Adama Mickiewicza w nowych realizacjach teatrów polskich i białoruskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoSztuki teatralne
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Chrześcijański wymiar literatury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
„Wo Er sich verbirgt, falls Er sich verbirgt“ . Gottesfrage bei Sibylle Lewitscharoff. [„Wo Er sich verbirgt, falls Er sich verbirgt“ . Problem Boga w twórczości Sibylle Lewitscharoff]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów
Über Daniel Kehlmann. Die Heiligen in einer gottlosen Welt [Święci w świecie bez Boga ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów
Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31879 zweryfikowanych pozycji.