Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ (1595-1640) z Sarbiewa k. Płońska
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Wiesław Pawlak prof. KUL
Podróżopisanie Anny Frajlich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Geertrui van Oosten en de ruimtelijke poëtica van Delft [Geertrui van Oosten a poetyka przestrzenna Delft ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Opowieści o tradycji dla dzieci z „Okienka na Świat” (1937-1939)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Genezy - lektury
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Manifesty u początków modernizmu ukraińskiego („List otwarty do pisarzy ukraińskich” Mykoły Woronego)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Sad już nie wiśniowy. Transformacja obrazu wsi w literaturze ukraińskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Piosnki nie tylko Zana - nawiązania i kontynuacje
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Król prof. KUL
Koncepcja artysty i konflikt pokoleniowy w Liście do Pizonów Horacego. Glosa do antycznej krytyki literackiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Wojciech Kopek
Multimodality, Interactivity and Embodiment: Representation of Consciousness in Digital Narratives [Multimodality, Interactivity and Embodiment: Representation of Consciousness in Digital Narratives]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Grzegorz Maziarczyk
Aktywny Romantyzm. Estetyka literacka WAPLITE w świetle dokumentów programowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Dziecko jako bohater krótkich form literackich Szaloma Asza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
"Nacinanie sykomory" - czyli jak badać chrześcijański wymiar dramatu i teatru XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Polonista na katedrze - służba prawdzie. (Kilka myśli o profesorze Czesławie Zgorzelskim)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Próba nieobecności. Rozważania o zakończeniu działalności twórczej Aleksandra Sołżenicyna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor
Dotknięcie natury Boga. Uwagi o "Promieniowaniu ojcostwa" Karola Wojtyły
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Live and Let Di(n)e: Food and Race in the Texts of the American South [Żyj i pozwól zjeść: jedzenie i kwestia rasy w tekstach amerykańskiego Południa]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Urszula Niewiadomska-Flis
"Ja zatopiony w ciemnych promieniach ziemi"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Wenancjusz Fortunat, Wiersze opisowo-laudacyjne (tekst łacińsko-polski) (Carmina I 19; I 20; III 12, CPL 1033)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
Dokonane i niedokonane nawrócenia w powieści Zofii Kossak "Bez oręża"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Nawrócenie? Jeszcze nie teraz... O współczesnym synu marnotrawnym, który zatrzymał się w drodze (na przykładzie dramaturgii Mariusza Bielińskiego)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Joanna Michalczuk
Reality of the Unreal: The Use of Contradiction in Postmodern Fiction Exploring the Creative Potential of the Human Mind [Rzeczywistość nierzeczywistego: użycie sprzeczności w postmodernistycznych powieściach badających twórczy potencjał umysłu.]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoPsychologia
dr hab. Joanna Teske
Schulz Panasa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Andrzej Tyszczyk prof. KUL
Średniowieczna Ruś w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwo
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Patchwork opera, or Moniuszko's version by "The Gypsies" by Kniaźnin [Operowy patchwork, czyli "Cyganie" Kniaźnina w wersji Moniuszki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Kryptonimiczne „close reading"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Ireneusz Piekarski
"Ziemia" w korespondencji Wincentego Pola i romantyków-zesłańców
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Król prof. KUL
Cyganie sentymentalni i romantyczni (Kniaźnin - Moniuszko)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
LiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Romantyzm, postkolonializm i epistemologia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Chrześcijański świat Józefa Wittlina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26584 zweryfikowanych pozycji.