Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
O "Przyjaciołach Hioba" Adama Asnyka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska prof. KUL
Założenia i konteksty kerygmatycznej interpretacji literatury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Sztuka pisania listów w sytuacji totalitarnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Maciej Nowak
Literackość w encyklikach Jana Pawła II
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoNauki teologiczne
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Od wieczoru poetyckiego do Sceny Plastycznej. Z profesorem Stefanem Sawickim rozmawia Adam Fitas
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Brat Albert w eseistycznej wizji Marii Winowskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoNauki teologiczne
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Wędrując w pamięci. Bogdana Toszy teatralna adaptacja „Widnokręgu”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoSztuki teatralne
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Jan Kochanowski, Trifles, Songs, and Saint John’s Eve Song, translation, notes and introduction by Michael J. Mikoś, edited and with a foreword by Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Brat Albert i jego czasy w naszych czasach. Marek Sołtysik „Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoNauki teologiczne
Ks. dr Grzegorz Głąb
Władysław Chodźkiewicz w materiałach archiwów ukraińskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Aleksandra Sołżenicyna “Rozmyślania nad Rewolucją lutową” jako publicystyczne dopełnienie epopei “Czerwone koło”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor
Исторический роман и «повествованье в отмеренных сроках»: к вопросу об авторитете классического жанра в «Красном Колесе» Александра Солженицына [Powieść historyczna i "narracja w odcinakach czasowych": odniesienie do klasycznych gatunków w "Czerwonym Kole" Aleksandra Sołżenicyna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor
Entre menace et salut : l’eau dans l’univers théâtral de Michel de Ghelderode [Między niebezpieczeństwem a wybawieniem: motyw wody w teatrze Micela de Ghelderode'a]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Judyta Niedokos
Sens cierpienia w literackiej wizji Bolesława Prusa. Nowela „Sen” – glosa do utworu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoNauki teologiczne
Ks. dr Grzegorz Głąb
(Polish Romanticism): From Canon to Agon [(Polski) Romantyzm: Od kanonu do agonu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Biblijna i/a modernistyczna koncepcja człowieka w dramacie młodopolskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Rewolucja, antybolszewizm i chrześcijaństwo w ujęciu Zinaidy Gippius
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Bolesław Prus, Pisma wszystkie: Kroniki, t. VIII, oprac. J. Lekan-Mrzewka i E. Skorupa, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2017, ISBN 978-83-65172-18-1
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Joanna Lekan-Mrzewka
Bolesław Prus, Pisma wszystkie: Kroniki, t. IX, oprac. J. Lekan-Mrzewka i E. Skorupa, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2017, ISBN 978-83-65172-18-1
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Joanna Lekan-Mrzewka
Варшавская конференция, посвященная А. И. Солженицыну [Warszawska konferencja poświęcona twórczości A. Sołżenicyna]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor
W kręgu tragiczności. Studia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
FilozofiaLiteraturoznawstwo
dr hab. Andrzej Tyszczyk prof. KUL
Monteskiusz w Polsce. Wczoraj i dziś
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Dialog chrześcijańsko-żydowski w wypowiedziach Jana Pawła II i w nauczaniu Kościoła katolickiego w okresie 1978-200
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Reformy Juliusza osterwy na początku XXI wieku w amatorskim teatrze religijnym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
Między amatorstwem a profesjonalizmem - warsztat aktorski w teatrze wartości religijnych.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoNauki o sztuceSztuki teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
Proces Quidama w świetle rzymskiego prawa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoPrawo
dr hab. Piotr Chlebowski
Wanda Boniszewska - epizod zesłańczy na drodze do świętości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Wacław Pyczek prof. KUL
Księga wejścia. Przyczynek do opisu dwóch Schulzowskich ekslibrisów i jednego rysunku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ireneusz Piekarski
Koty Kinga. Horror kotów. Koty w horrorze.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
Uczta demonów: Orygenesa Contra Celsum VIII 30 i Porfiriusza De abstiinentia II 42-43
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30559 zweryfikowanych pozycji.