Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Pulchrum delectans w horyzoncie sztuk
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
prof. dr hab. Karol Klauza
Indulgentia Plenaria. Alegoryczny wizerunek bł. Władysława z Gielniowa w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
"Wciąż czegoś szukał. Wciąż sięgał dalej". Pielgrzymka Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
Dzieła ojca Efrema z Kcyni (Stanisława Klawittera, 1894–1970) z zbiorach Muzeum Franciszkańskiego w Rzymie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
Dialog i troska, czyli duszpasterz na współczesnych areopagach
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. KUL
O ogniu, przewrotnym autorytecie i Hansie Klosie, czyli idol na warsztacie humanisty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Dusze zmarłych w ludowej obrzędowości pogrzebowej i zaduszkowej w Opoczyńskiem i Radomskiem
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Anoreksja zagrożeniem współczesnej młodzieży. Objawy, przebieg oraz propozycje terapeutyczne.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoMedycynaNauki o mediachNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Błędny czytelnik i literatura
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Rodzina – ale jaka? Modele rodziny we współczesnej, wielokulturowej Europie i ich teoretyczne uzasadnienia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoPedagogika
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Młodość wobec starości: szacunek czy deprecjacja? "Namir!" Lubka Deresza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Christian religion in contemporary European culture: Through the lenses of Joseph Ratzinger [Chrześcijaństwo we współczesnej kulturze Europy – rozważania na bazie poglądów Josepha Ratzingera]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Zmierzch Europy? : perspektywy przeszłości a chrześcijaństwo
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Encyklopedia wiedzy o kulturze. Uwagi dodatkowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Kilka uwag o potrzebie powstania Encyklopedii wiedzy o kulturze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Kulturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Aspekty konsumpcyjne w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki o mediachSocjologia
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Zwyczaje zalotne i matrymonialne w obrzędowości weselnej jako wyraz tożsamości mieszkańców Opoczyńskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
"My łatwo znajdziemy wspólny język". Michał Łesiów i Taras Franko
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoKulturoznawstwo
dr Dagmara Nowacka
Ekstensywne funkcje parafii katolickiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki teologicznePedagogika
Ks. Bp dr hab. Wiesław Śmigiel prof. KUL
Od bożków do celebrytów czyli idol w kulturze. Ogólnopolska konferencja naukowa "Idol w kulturze" KUL, Lublin, 12 V 2016
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Piękne oblicze Kościoła katolickiego w Polsce. Alfabetycznie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Kulturoznawstwo
dr hab. Max Stebler
On the importance of Not Being Conspiciuous - Brummell's Dandy as Modern Design [Bez przesady - dandys Brummella a nowoczesny design]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr Anna Antonowicz
Kształtowanie się powojennych społeczności regionalnych na Ziemiach Odzyskanych w świetle pamiętników, relacji i wspomnień osadników z terenu Ziemi Głogowskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
HistoriaKulturoznawstwoSocjologia
mgr Marek Górniak
W pajęczynie globalnej sieci: szanse i zagrożenia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
KulturoznawstwoNauki o mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła
The Other on tasteful display: border transgressions and hybrid prescriptions [Obcy w granicach dobrego smaku: transgresje i hybrydy]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
Kulturoznawstwo
dr Anna Antonowicz
Dawne cerkwie prawosławne i unickie w użytkowaniu Kościoła łacińskiego we współczesnej Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
HistoriaKulturoznawstwo
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
The Light of Conscience and the Power of the Person: John Henry Newman Revisited [Światło sumienia i moc osoby: John Henry Newman - nowe spojrzenie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
FilozofiaKulturoznawstwoNauki teologiczne
dr hab. Jan Kłos prof. KUL
Dziennikarki międzywojennej prasy polsko-żydowskiej (wstępne rozpoznanie)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Jak to powiedzieć po ukraińsku? Z problemów akwizycji języka ukraińskiego u rusycystów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
JęzykoznawstwoKulturoznawstwo
dr Dagmara Nowacka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27501 zweryfikowanych pozycji.