Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
„Ecce est mea bibliotheca” – Krzyż Chrystusa w sztuce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaHistoria sztuki
Ks. dr Janusz Moryc
Ku pokrzepieniu serc. Motywy patriotyczne w malarstwie polskim XIX i XX w.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia sztuki
Ks. dr Janusz Moryc
Polska bibliografia organów, tom 3
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
HistoriaHistoria sztukiKonserwacja i restauracja dzieł sztukiNauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Sztuka w służbie „geografii zbawienia”. Uwagi o projekcie i początkach budowy kalwarii plenerowej w Szarogrodzie na Podolu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
Latarnie magiczne, występy iluzjonistów, pokazy osobliwości – karta z dziejów rozrywki (i nie tylko) dziewiętnastowiecznych lublinian
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaHistoria sztuki
dr hab. Krzysztof Gombin
Kapłan na trudne czasy. W 50. rocznicę śmierci ks. Józefa Skoczyńskiego (1903-1967)
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
HistoriaHistoria sztukiNauki teologiczne
Ks. mgr Stanisław Gurba
Kościół Norbertanek w Imbramowicach. Dzieje budowy i wartości artystyczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Krzysztof Gombin
Obraz "Wielka Święta Rodzina" z klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Jowita Patyra
Malczewski i Wiedeń – nowe ustalenia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Między tradycją i modernizmem. Architektura szkół lubelskich okresu międzywojnia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Architektura i urbanistykaHistoria sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Imbramowicka Madonna w girlandzie.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Bożena Kuklińska prof. KUL
Kulturowe, historyczne i religijne znaczenie kapliczek i krzyży przydrożnych w gminie Trzydnik Duży
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Contextualizing the heritage of the communist regime in Poland: new narratives [Kontekstualizowanie dziedzictwa komunistycznego w Polsce - nowe narracje]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Z dziejów środowiska artystycznego Lublina po 1945 roku. Galerie i ich twórcy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
"...nie ma w nim nic nienaturalnego"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztukiLiteraturoznawstwoNauki o sztuce
dr hab. Piotr Chlebowski
Wystawa 100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL. 13 października 2016 – 31 stycznia 2017
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Krzysztof Przylicki
Współczesne problemy kreowania tożsamości miejsca
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Architektura i urbanistykaHistoria sztuki
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Duch Józefa Piłsudskiego i utopijna wizja Polski i świata Stacha z Warty Szukalskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Jerzy Nowosielski (1923-2011) z Krakowa
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Wacław Pyczek prof. KUL
Józef Panfil – ostatni mistrz pejzażu we współczesnym malarstwie polskim
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
Historia sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Realizacja doktryny politycznej w architekturze EUR 42 w Rzymie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Anna Kosińska
Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, t. II. Prace w albumach 2
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Edyta Chlebowska
Wiedeńskie kontakty „Sztuki” – z zapisów w Księdze Protokołów Towarzystwa Artystów Polskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Kompozycje przyrody w ikonografii maryjnej na wybranych przykładach malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego od XV do początku XVI wieku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Sztuki plastyczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Adama Marczyńskiego optyczność w przestrzeni
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Nach Wien! - na chwilę, na dłużej, powrotnie, na stałe. Artyści polscy w Wiedniu w latach ok. 1860-1938
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Jerzy Turnau (1869-1925). Ars e[t] terra
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Krzysztof Przylicki
Plener "Przestrzeń miasta" - Chełm 1978
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Marian Konieczny (1930-2017), rzeźbiarz
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29638 zweryfikowanych pozycji.