Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Plener "Przestrzeń miasta" - Chełm 1978
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Zwykła czy niezwykła architektura pałacu Firlejów w Dąbrowicy?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
"Portret dziewczynki w girlandzie kwiatów" z Muzeum Lubelskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Bożena Kuklińska prof. KUL
Indulgentia Plenaria. Alegoryczny wizerunek bł. Władysława z Gielniowa w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
"Wciąż czegoś szukał. Wciąż sięgał dalej". Pielgrzymka Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
Dzieła ojca Efrema z Kcyni (Stanisława Klawittera, 1894–1970) z zbiorach Muzeum Franciszkańskiego w Rzymie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztukiKulturoznawstwo
Ks. dr Janusz Moryc
W dialogu z naturą i matematyczną wizją świata. Piotr Lech i jego grafiki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Co zawdzięczamy malarstwu Tadeusza Kuduka?
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
Historia sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
50 lat Zamojskiego Biura Wystaw Artystycznych
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
Historia sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Głowy Stanisława Andrzeja Winiarskiego
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
Historia sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Tadeusz Stryjeński a konkursy architektoniczne. Przyczynek do nie napisanej monografii architekta
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Architektura i urbanistykaHistoria sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Madonna dell`Impannata. Kilka słów o recepcji obrazu Rafaela w Polsce
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Davida Smitha rzeźbiarska inskrypcja przestrzeni (BHS)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
„Via Crucis” Pawła Łukaszewskiego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia sztukiKompozycja i teoria muzykiNauki teologiczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Dialog czy dwa monologi? Koncepcja prezentacji zbiorów sztuki w Muzeum Katedralnym w Wurzburgu
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Aneta Kramiszewska
Architektura sakralna w twórczości projektowej, budowlanej i konserwatorskiej Tadeusza Stryjeńskiego. Zarys problematyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Architektura i urbanistykaHistoria sztuki
prof. dr hab. Lechosław Lameński
Trudna niezależność. Malarska droga Artemizji Gentileschi.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Bożena Kuklińska prof. KUL
National Style in the Reconstruction of Poland After World War I – Theory and Practice [Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria i praktyka]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Architektura i urbanistykaHistoria sztuki
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Irma von Duczyńska — ślady życia zapomnianej artystki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Historia sztuki
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie II Rzeczypospolitej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Building National Identity through Negation: Problem of Orthodox Churches in the Second Polish Republic [Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie II Rzeczypospolitej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria i praktyka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Architektura i urbanistykaHistoria sztuki
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
„Naśladowałbym Zeuxisa ale że ten pewnego czasu w malarskiey swoiey sztuce mankament uczynił (…)”. Sztuki piękne w kazaniach lubelskich kaznodziei XVII i XVIII wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Historia sztuki
dr hab. Krzysztof Gombin
"Ścisk na podatki, a suknia tak długa, że się po ziemi wlecze”, czyli o politycznym aspekcie mody w kazaniach ks. Józef Męcińskiego, wygłoszonych w lubelskim kościele św. Ducha, w czasie Sejmu Wielkiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Historia sztuki
dr hab. Krzysztof Gombin
Recenzja książki: Joanna Kowalik, Dobra ziemskie Radzyń. Historia majątku od XVIII do XX wieku, wyd. Archiwum Państwowe w Lublinie i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Lublin 2015.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2016
Historia sztuki
dr hab. Krzysztof Gombin
Organy w kościołach dekanatu bobowskiego diecezji tarnowskiej w świetle protokołów wizytacji dziekańskich z lat 1856-1869
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
HistoriaHistoria sztuki
dr Andrzej Gładysz
Dwory Lublina w służbie edukacji – zagadnienie adaptacji obiektów na cele związane z działalnością uczelni wyższych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Architektura i urbanistykaHistoria sztuki
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
"Weź swój krzyż i idź za Jezusem..." Wizerunek człowieka niosącego krzyż jako alegoria życia zakonnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Historia sztuki
dr hab. Aneta Kramiszewska
Organy w kościołach dekanatu tuchowskiego diecezji tarnowskiej do 1918 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
HistoriaHistoria sztuki
dr Andrzej Gładysz
The history of the foundation of the Calced Carmelite Church in Wola Gułowska [Dzieje fundacji kościoła karmelitów trzewiczkowych w Woli Gułowskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Historia sztuki
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26580 zweryfikowanych pozycji.