Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History [Kartografia historyczna wyznań i religii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: między geografią historyczną i historią przestrzenną]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
De los Tatras hasta más allá de los Pirineos. Gabriela Makowiecka en Zakopane [Z Tatr za Pireneje. Gabriela Makowiecka w Zakopanem]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Cezary Taracha
Organy w kościołach archidiakonatu pomorskiego w XVI-XVIII wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL
Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór żródeł
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sabina Bober
Religion in the german concentration camps: turning from and to God [Religia w niemieckich obozach koncentracyjnych. Powroty do Boga i utrata wiary]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sabina Bober
Polityka państwa wobec KUL w sferze inwestycji budowlanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego w Sankt Petersburgu w dobie rewolucyjnych wstrząsów w Rosji (1905-1918)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Polskość w obliczu zagrożeń. Od rozbiorów do niepodległości
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sabina Bober
Rzymskokatolickie Seminarium Duchowne w Petersburgu
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Szady
Królowa Barbara Radziwiłłówna na scenie dworskiego theatrum ceremoniale
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
The idea of Catholic University in the reborn Poland [Idea Katolickiego Uniwersytetu w odrodzonej Polsce]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Świat wierzeń beginek świdnickich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
Oprawa liturgiczna koronacji królowych w Polsce w pierwszej połowie XVI stulecia w świetle ordines coronandi Barbary Zápolyi (1512) i Barbary Radziwiłłówny (1550)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Kościół a odzyskanie niepodległości przez Polskę
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Sabina Bober
Działalność opiekuńczo-wychowawcza i oświatowa Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa w Lublinie w latach 1918-1939
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Szady
Wilhelm Buszkat uciekinier z Syberii 1868 roku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
Lepsza nam kula niźli takie życie!. Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku, wyd. II
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
Historyczno-społeczny leksykon
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
mgr Marcin Lipnicki
Dominikanin Kandyd Zielonko i jego życie pod policyjnym nadzorem w Orenburgu w wieku XIX
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
Budkiewicz Konstanty Romuald
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Cieplak Jan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Wojna inflancka
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr Marcin Baranowski
Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Smuta w Carstwie Rosyjskim a Rzeczpospolita
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr Marcin Baranowski
Радзишевский Эгидий Бенедикт [Radziszewski Idzi Benedykt]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Zmierzch Unii. Struktury terytorialne i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Bracławszczyźnie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30559 zweryfikowanych pozycji.