Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
What Kind of History Do We Need? Remarks by a Participant in International Dialog Projects [Jakiego rodzaju historia jest nam potrzebna? Uwagi uczestnika międzynarodowych projektów dialogowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Mirosław Filipowicz prof. KUL
Spory o postawy Polaków wobec nazizmu i komunizmu w „Zeszytach Historycznych"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Leśni Bracia. Podziemie antykomunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944-1956
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Pedagog i wychowawca
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
„Ecce est mea bibliotheca” – Krzyż Chrystusa w sztuce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaHistoria sztuki
Ks. dr Janusz Moryc
Wychowanie do patriotyzmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaPedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Smutnoje wriemia w Rossijskom carstwie i Riecz Pospolita [Смутное время в Российском царстве и Речь Посполитaя] [Smuta w Carstwie Moskiewskim i Rzeczpospolita]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Wielikoje kniażestwo Moskowskoje i Wielikoje kniażestwo Litowskoje do Liwonskoj wojny [Великое княжество Московское и Великое княжество Литовское до Ливонской войны] [Wielskie Księstwo Moskiewskie i Wielkie Księstwo Litewskie do wojny o Inflanty]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
The Imagined Communities of Heretics: Constructing the Identity of the Religious Enemy in the Late Middle Ages [Wyobrażone wspólnoty heretyków: budowanie tożsamości wroga religijnego w późnym średniowieczu]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
Daniel Zarewicz, Przywoływanie bogów
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Comment convertir la Russie ? Quelques paradoxes politico-­religieux dans les écrits de Joseph de Maistre [Jak nawrócić Rosję? Niektóre paradoksy polityczno-religijne w pismach Josepha de Maistre'a]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwoNauki o polityce
dr Łukasz Maślanka
La carretera del Gólgota: el martirio de sacerdotes en Rosas (Gerona) durante la Guerra Civil Española [Droga na Golgotę: męczeństwo kapłanów w Roses (Girona) w czasach hiszpańskiej wojny domowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Memuarystyka Podola, Wołynia i Kijowszczyzny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Casimir Pulaski in Polish-American Press in the 1800s [Kazimierz Pułaski na łamach XIX-wiecznej prasy]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Carstwo Rosyjskie i Rzeczpospolita od wojny o Smoleńsk (1632-1634 r.) do pokoju Grzymułtowskiego (1686 r.)
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Imperium Rosyjskiego i rozbiory Rzeczypospolitej
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
[Rec.:] Unia Brzeska i jej konsekwencje. W 420 rocznicę synodu unijnego, red. Anna Krochmal, Anna Nowak, Przemyśl 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Mariusz Leszczyński, Horyniec-Zdrój. Studia z historii miejscowości i parafii, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Źródła historyczne i opracowania naukowe (Wybór źródeł do historii relacji polsko-rosyjskich w XVIII wieku)
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Źródła historyczna i opracowania naukowe (Wybór źródeł do historii relacji polsko-rosyjskich w XVII wieku)
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Patronat Misyjny w Hiszpanii, Portugalii i w państwach kolonizowanych w okresie od XVI do XIX wieku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak prof. KUL
Поляки та росіяни – складні відносини між сусідами [Polacy i Rosjanie – trudne sąsiedztwo]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Marcin Cybulski
[Rec.:] Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Ineditia, t. 1-2, red. E. Gigilewicz, M. L. Opiela, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec:] XXXVII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, 3-6 września 2015 r. Rapperswil, Rzym-Warszawa 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Kapituła kolegiacka w Ołyce 1919-1940. Materiały, oprac. M. Debowska, Kraków 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Dawniej i dziś. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 60-tą rocznicę powstania, red. Waldemar W. Żurek, Lublin 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Wykaz osób z akt parafialnych diecezji pińskiej do 1947 roku, t. 4, oprac. Waldemar W. Żurek, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Wielkie Księstwo Moskiewskie i Wielkie Księstwo Litewskie do wojny o Inflanty
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Smuta w Carstwie Rosyjskim a Rzeczpospolita
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Smutnoje wriemia w Rossijskom carstwie i Riecz Pospolita [Смутное время в Российском царстве и Речь Посполитaя] [Smuta w Carstwie Rosyskim a Rzeczpospolita]
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29638 zweryfikowanych pozycji.