Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Życie kulturalne w parafii Dąbrowica 1950-2017. Wybrane zagadnienia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Historia
dr hab. Cezary Taracha
Wstęp
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Historia
dr hab. Cezary Taracha
W okresie rozbiorów i zaboru austriackiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Ewa Ziółek
[Rec.:] M. Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2015, ss. 650
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
HistoriaPedagogika
dr Wiesław Partyka
Rola bractw w Kościele greckokatolickim w XVIII w. (województwo bracławskie)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Irena Wodzianowska
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo w posłudze szpitalnej we Lwowie w XVIII wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
Wirtualnym szlakiem Bronisława Piłsudskiego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
Czwartek, Ponikwoda, Podzamcze i Słomiany Rynek do początków XVII wieku
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2017
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Ignacy Walicki zesłaniec 1863 roku i sadownik w Rosji. Listy z Wielikina
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Historia
prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
Tatary i Hajdów do początków XVII wieku
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2017
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
La lotta per l’insegnamento cattolico negli anni (1945-1965) [Walka o edukację katolicką w latach 1945-1965]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Sabina Bober
Sławin i Wola Sławińska do początków XVII wieku
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2017
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Laube Heinrich Rudolf Constanz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwo
mgr Marek Górniak
Karsch Anna Louisa
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwo
mgr Marek Górniak
Cassel Paulus Stephanus
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwoPedagogika
mgr Marek Górniak
Organizacja wykuwa nowego człowieka, czyli jak ZMP kształtował wzorce osobowe młodzieży na łamach "Sztandaru Ludu"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Ewa Rzeczkowska
Taking revenge in the name of Hermes: Hermocrates of Syracuse and his anti-Athenian politics [Zemsta w imię Hermesa: Hermokrates z Syrakuz i jego polityka antyateńska]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Początki Lublina nadal pełne pytań
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
HistoriaPedagogika
dr Wiesław Partyka
Archiwum Zygmunta Ławrynowicza w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Bibliologia i informatologiaHistoria
mgr Barbara Zezula
„Ja dawno już wyemigrowałem z emigracji”. Obraz polskiej emigracji pojałtańskiej w świetle Dzienników Zygmunta Ławrynowicza
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Bibliologia i informatologiaHistoria
mgr Barbara Zezula
P. Benedictus [Weber] SchP, [Jan] Engel. Synfonia in C (edycja źródłowa)
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2017
HistoriaKompozycja i teoria muzyki
Ks. dr Dariusz Smolarek
Wątki francuskie w "Rocznikach" Jana Długosza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Agnieszka Januszek-Sieradzka
Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Historia
dr hab. Paweł Kras prof. KUL
„Badanie przeszłości należy zostawić historykom" - czyli esej o polityce bez historii lub o historii bez polityki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Sławomir Łukasiewicz
La deportazione e i campi di lavoro per le religiose negli anni 1954-1956 [Wysiedlenia sióstr zakonnych w 1954 r. na Śląsku. Obozy pracy dla zakonnic w Polsce w latach 1954-1956]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
[Rec.:] Zbysław Wojtkowiak, Aleksander Gwagnin i Maciej Stryjkowski dwaj autorzy jednego dzieła, Poznań, Nauka i Innowacje, 2015, ss. 343
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak
Symon Franciszek Albin (1841-1918)
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
Historia
dr Irena Wodzianowska
Godlewski Michał (1872-1956)
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
Historia
dr Irena Wodzianowska
Przysięga wojskowa jako element ciągłości państwa polskiego u progu Księstwa Warszawskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Ewa Ziółek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27501 zweryfikowanych pozycji.