Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w ratowanie Żydów w czasie Holocaustu na przykładzie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Sabina Bober
Degradacja moralna więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Sabina Bober
Intelektualne korzenie Muzeum II Wojny Światowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Wielkanocne obrzędy i tradycje muzyczne na Podkarpaciu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
„Polska ambasador” przy Watykanie - Zofia z Branickich Odescalchi (1821-1886)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Anna Barańska prof. KUL
"Jeżeli kto waleczniejszy od nas..." - niewojenne przypadki szwoleżerów Gwardii Napoleona
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Marcin Baranowski
Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach 1952–1956, Bojanowo–Sochaczew–Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ss. 685 + 15
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia
dr Ewa Rzeczkowska
Dramatyzacja mandatum fratrum w świetle Mszału Jagiellonów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Pod słońcem Orientu. Dwaj polscy Reformaci w Imperium Osmańskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Ewa Ziółek
Kościół - Naród - Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
HistoriaNauki o polityceNauki teologicznePrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Rapiuma (KTU 1.20-22). Tłumaczenie i komentarz
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
HistoriaReligioznawstwo
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Образование преподавателей римско-католических духовных семинарий в Луцко-Житомирской епархии (1798-1918) [Wykształcenie profesorów rzymskokatolickich seminariów duchownych łucko-żytomierskiej diecezji (1798-1918)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Irena Wodzianowska
Średniowieczna Ruś w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwo
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Życie kulturalne w parafii Dąbrowica 1950-2017. Wybrane zagadnienia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Historia
dr hab. Cezary Taracha
W okresie rozbiorów i zaboru austriackiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Ewa Ziółek
[Rec.:] M. Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2015, ss. 650
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
HistoriaPedagogika
dr Wiesław Partyka
Rola bractw w Kościele greckokatolickim w XVIII w. (województwo bracławskie)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Irena Wodzianowska
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo w posłudze szpitalnej we Lwowie w XVIII wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
Wirtualnym szlakiem Bronisława Piłsudskiego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia
dr Joanna Szady
Czwartek, Ponikwoda, Podzamcze i Słomiany Rynek do początków XVII wieku
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2017
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Ignacy Walicki zesłaniec 1863 roku i sadownik w Rosji. Listy z Wielikina
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Historia
prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
Tatary i Hajdów do początków XVII wieku
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2017
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
La lotta per l’insegnamento cattolico negli anni (1945-1965) [Walka o edukację katolicką w latach 1945-1965]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Sabina Bober
Sławin i Wola Sławińska do początków XVII wieku
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2017
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Laube Heinrich Rudolf Constanz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwo
mgr Marek Górniak
Karsch Anna Louisa
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwo
mgr Marek Górniak
Cassel Paulus Stephanus
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwoPedagogika
mgr Marek Górniak
Organizacja wykuwa nowego człowieka, czyli jak ZMP kształtował wzorce osobowe młodzieży na łamach "Sztandaru Ludu"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr Ewa Rzeczkowska
Taking revenge in the name of Hermes: Hermocrates of Syracuse and his anti-Athenian politics [Zemsta w imię Hermesa: Hermokrates z Syrakuz i jego polityka antyateńska]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
HistoriaLiteraturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
Początki Lublina nadal pełne pytań
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26584 zweryfikowanych pozycji.