Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Koncepcje historiozoficzne w twórczości literackiej Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr Marcin Cybulski
Compositons of Being: Metaphysical and Non-Metaphysical Ways of Understanding and Discerning Them [Złożenia bytowe: Metafizyczny i nie-metafizyczny sposób ich rozumienia i wyodreniania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Analogia i jej funkcja w poznaniu metafizycznym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Wykład z metafizyki. Z dydaktyki metafizyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Problem przyszłych zdarzeń przygodnych [rec.: Marcin Tkaczyk, Futura contingentia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Granice prawa. W odpowiedzi na polemikię Piotra Ślęczki
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. KUL
Bóg tak chciał
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Istnienie – między banałem a tajemnicą
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Michał Heller: człowiek nauki i wiary
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Les vicissitudes du pardon. L'exemple polonais [Czy możliwe jest przebaczenie w wymiarze społecznym? Polskie przykłady]
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Czy polskie prawo gwarantuje klauzulę sumienia lekarzy? Przyczynek do dyskusji
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Etyka afirmacji - i co dalej?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Kategorie ontologiczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Hellenizm: nacjonalizm czy uniwersalizm?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Zbigniew Pańpuch
The Leibnizian Doctrine of vinculum substantiale and the Problem of Composite Substances [The Leibnizian Doctrine of vinculum substantiale and the Problem of Composite Substances]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Marek Piwowarczyk
Mariana Smoluchowskiego ujęcie zasady przyczynowości w badaniach ruchów Browna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
Złożenia bytowe
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Zbigniew Pańpuch
Anoreksja zagrożeniem współczesnej młodzieży. Objawy, przebieg oraz propozycje terapeutyczne.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoMedycynaNauki o mediachNauki o rodzinieNauki o zdrowiuPedagogikaPsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Groźne zjawisko – samobójstwa młodych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaMedycynaNauki o rodziniePedagogikaPsychologia
dr Andrzej Januszewski
Rodzina – ale jaka? Modele rodziny we współczesnej, wielokulturowej Europie i ich teoretyczne uzasadnienia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoPedagogika
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Christian religion in contemporary European culture: Through the lenses of Joseph Ratzinger [Chrześcijaństwo we współczesnej kulturze Europy – rozważania na bazie poglądów Josepha Ratzingera]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Zmierzch Europy? : perspektywy przeszłości a chrześcijaństwo
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Antropologiczne podstawy wychowania w przedszkolu. Kogo, dlaczego i w jakim celu wychowujemy?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Na szlakach polskości. Między tradycją a nowoczesnością
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Scot Erigene et Nicolas de Cues: "processio et explicatio". [Scot Erigene et Nicolas de Cues: "processio et explicatio"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Znaczenie liczby w kazusie ratowania życia. Dyskusja wokół stanowiska Johna Taureka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Klasyczny substancjalizm a metafizyka nowożytna i współczesna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Marek Piwowarczyk
Kategorie ontologiczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Marek Piwowarczyk
Zbywalne i niezbywalne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
On Causes, Participation, and Analogy [O przyczynach, partycypacji i analogii]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27501 zweryfikowanych pozycji.