Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr Marek Słomka
Jan Szkot Eriugena "O predestynacji"
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Przeżycie dobra, jakim jest człowiek. Miłosierdzie w wizji św. Jana Pawła II i papieża Franciszka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. KUL
Gottfried Wilhelm Leibniz: portret intelektualny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Pośród miraży i pułapek populizmu. O przesłankach sukcesu partii antyestablishmentowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Why Panpsychism Matters for Spinoza [Why Panpsychism Matters for Spinoza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Leibniz: Osobista tożsamość i identyczność substancji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Mentalność korporacyjna w biznesie i nie tylko
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Doctrinal Controversies of Carolingian Renaissance Period: Gottschalk of Orbais’ Teachings on Predestination [Kontrowersje dkoktrynalne okresy renesansu karolińskiego: nauka Gottschalka z Orbais o predestynacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Andrzej Stefańczyk
Stefana Sawickiego idea katolickiej universitas studiorum
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
FilozofiaLiteraturoznawstwoNauki o polityce publicznej
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Risky Anthropic Reasoning in Cosmology For or Against an Evolutional Nature of the Universe? [Ryzykowne rozumowania antropiczne w kosmologii - za czy przeciw ewolucyjnej naturze Wszechświata?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
Deontic STIT logic, from logical paradox to security policy [Deontyczna logika STIT, od paradoksów logicznych do polityki bezpieczeństwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaInformatyka
dr Xin Sun
On the Complexity of Input/Output Logic [O złożoności Input/Output Logic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Xin Sun
Quantum Technique for Access Control in Cloud Computing II: Encryption and Key Distribution [Techniki kwantowe kontroli dostępu w chmurze II]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaInformatyka
dr Xin Sun
Norm-based deontic logic for access control, some computational results [Logiki deontyczne oparte o normyna potrzeby kontroli dostępu, ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaInformatyka
dr Xin Sun
Quantum Technique for Access Control in Cloud Computing II: Encryption and Key Distribution [Techniki kwantowe kontroli dostępu w chmurze II]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaInformatyka
dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
Niebiańskie poznanie. Spekulacje w nauce i filozofii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
Ks. dr Paweł Tambor
Problem nieskończoności Wszechświata - fizyczny i filozoficzny punkt widzenia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
Cracow Circle. Theology in the Lvov-Warsaw School [Koło krakowskie - teologia w szkole lwowsko-warszawskiej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
Is Tadeusz Kotarbiński's Independent Ethics Program Important Nowadays? [Czy Tadeusza Kotarbińskiego program etyki niezależnej jest dziś ważny?]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Filozofia
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Temistiusz. Miedzy filozofią a polityką
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Monika Komsta
Metody sztucznej inteligencji w digitalizacji filozofii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaInformatyka
dr hab. Paweł Garbacz prof. KUL
Jeszcze o istnieniu – próba rekapitulacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Dieta pitagorejska
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
FilozofiaHistoriaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek
On Qualitatively Unstable Objects [On Qualitatively Unstable Objects]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaInformatyka
dr hab. Paweł Garbacz prof. KUL
Metafizyka relacji. U podstaw rozumienia relacji bytowych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Filozofia
Ks. dr Tomasz Duma
Ku integralnej wizji człowieka-osoby. Elementy antropologii Karola Wojtyły [przedruk]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Ku integralnej wizji człowieka-osoby. Elementy antropologii Karola Wojtyły
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Kryzys cywilizacji europejskiej wobec chrześcijaństwa w myśli Juana Donoso Cortesa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
FilozofiaHistoriaNauki teologiczne
dr hab. Jan Kłos prof. KUL
Potrójny wymiar apokalipsy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
dr hab. Zbigniew Pańpuch
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29638 zweryfikowanych pozycji.