Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Obrzędy, zwyczaje i śpiewy wielkanocne w życiu i pobożności mieszkańców Podkarpacia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Wielkanocne obrzędy i tradycje muzyczne na Podkarpaciu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Małżeństwo sakramentalne w polskiej obyczajowości ludowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Chrześcijaństwo w religiiności ludowej - 1050 lat po Chrzcie Polski. Wprowadzenie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Sztuka i antropologia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaFilozofia
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
Dni krzyżowe w polskiej religijności ludowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Dusze zmarłych w ludowej obrzędowości pogrzebowej i zaduszkowej w Opoczyńskiem i Radomskiem
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Zwyczaje zalotne i matrymonialne w obrzędowości weselnej jako wyraz tożsamości mieszkańców Opoczyńskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Polska religijność ludowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EtnologiaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Śpiewy wielkanocne w liturgii i ludowej tradycji muzycznej na Podkarpaciu. Analiza i charakterystyka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Wieczerza wigilijna i święconka wielkanocna w przekazie międzypokoleniowym wiary i tradycji
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2016
EtnologiaNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne w Opoczyńskiem. Tradycja a współczesność.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
Etnologia
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Koncepcje duszy i zaświatów w obrzędach pogrzebowych i zaduszkowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Etnologia
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Ceniony naukowiec i gorliwy kapłan. Złoty Dyplom Wydziału Teologii dla ks. prof. Henryka Zimonia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
Etnologia
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Obraz religijności ludowej 1050 lat po Chrzcie Polski. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Religioznawstwa i Misjologii ITF
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
Etnologia
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Chrześcijaństwo w religijności ludowej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
Etnologia
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
[Rec.:] Mariola Tymochowicz, Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2013, ss. 224, fotografie
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2016
Etnologia
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Romantic Medievalism from a New Comparative Perspective [Romantyczny mediewizm w perspektywie neokomparatystycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
EtnologiaKulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Dariusz Seweryn
Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Matka Boska Siewna w polskiej obrzędowości ludowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Etnologia
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Święty Izydor Rolnik - orędownik ludzi wsi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
EtnologiaNauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Złoty dyplom dla Ojca Henryka
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
Etnologia
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Rola instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w ochronie niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie gminy Kock
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
EtnologiaKulturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Antoni Zoła – ceniony etnomuzykolog, znakomity wykładowca, niestrudzony badacz ludowych śpiewów religijnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
[Rec.:] Feliks Czyżewski, Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Część I – Słownik nazwisk, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013, s. 151
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2015
Etnologia
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z kobietą w ciąży oraz prognozy i wróżby dotyczące płci mającego narodzić się dziecka. Studium wsi Białobrzegi w województwie lubelskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
EtnologiaKulturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Studium na podstawie wsi Białobrzegi w województwie lubelskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
EtnologiaKulturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Gruchoła
The Research Activities of the Department of Ethnomusicology and Hymnology of the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) and its Music Archive Collections
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29554 zweryfikowanych pozycji.