oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta Instytutu Pedagogiki dla szkół, przedszkoli, poradni pedagogiczno-psychologicznych.

Opis oferty: Oferta Instytutu Pedagogiki KUL

Dyscyplina: pedagogika

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. +48 81 454 56 86


 

              Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do nawiązania współpracy komercyjnej.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naukowo-badawczych Instytutu Pedagogiki, dedykowanych przedszkolom, szkołom, poradniom, instytucjom opieki społecznej, fundacjom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność edukacyjną, społeczną, opiekuńczą i kulturalną.

             Niewątpliwym atutem naszej oferty jest zarówno szeroki zakres merytoryczny obszarów badawczych jak też zespół osób  o wykształceniu i przygotowaniu fachowym, związanych bezpośrednio z teorią i praktyką pedagogiczną. Proponowana oferta obejmuje opinie, ekspertyzy, autorskie programy szkoleniowe dla nauczycieli, rad pedagogicznych oraz badania projektowe.

              Zakres merytoryczny obszarów badawczych  kadry Instytutu Pedagogiki KUL dotyczy m.in.:

 • wspierania rozwoju dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych w środowisku szkoły ogólnodostępnej,
 • autorskiego programu do nauki metody fonogestów (Polish Cued Speech Method) oraz międzynarodowego modelu wykorzystania metody PCSM w pracy z dziećmi i młodzieżą
  z uszkodzeniami słuchu,
 • innowacji pedagogicznych i organizacyjnych w szkole zarządzającej wiedzą,
 • sposobów kształcenia kompetencji kluczowych w edukacji matematycznej na I etapie edukacyjnym,
 • edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom wokół przymiotów osoby ludzkiej,
 • pedagogiki przedszkolnej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego,
 • autorskiego programu dotyczącego możliwości organizacji i prowadzenia wolontariatu  w szkole,
 • wspierania rozwoju ucznia oraz zajęć socjoterapii,
 • pomocy rodzinie w realizacji funkcji wychowawczej i rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców,
 • edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

            Oferta badawcza Instytutu Pedagogiki jest  z pewnością  odpowiedzią na potrzeby jednostek systemu oświaty, szczególnie w obszarach wymagających wsparcia. Transfer wiedzy kadry naukowej przyczyni się doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

             Wybierając Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  decydujecie się Państwo na współpracę z profesjonalistami i wsparcie rzetelnego partnera naukowego. Specjaliści o wysokich kwalifikacjach i uznaniu w środowisku naukowym stanowią gwarancję najwyższej jakości wykonywanych prac naukowo-badawczych.