oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Fonologia i fonetyka językowa-oferta Instytutu Językoznawstwa

Opis oferty: Fonologia i Fonetyka językowa.

Dyscyplina: językoznawstwo

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. +48 81 454 56 86


Przedmiotem oferty Instytutu Językoznawstwa-Katedry Fonologii i Fonetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest następujący obszar badawczy:

 

-fonologia i fonetyka języka angielskiego oraz  języków germańskich, celtyckich i słowiańskich,
-fonologia uniwersalna,

-teoria fonologii,

-interfejs fonologia-fonetyka,

-fonologia-morfoskładnia,
-fonetyka eksperymentalna,

-metody nauczania wymowy języka angielskiego.


Oferta ekspercka dotyczy  specjalistycznych tłumaczeń, ekspertyz, analiz oraz autorskich programów szkoleń w tym również poświęconych miejscu i metodom nauczania wymowy języka angielskiego.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Językoznawstwa KUL dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej (do pobrania w PDF).