oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Usługi eksperckie w zakresie języka irlandzkiego

Opis oferty: Język irlandzki

Dyscyplina: językoznawstwo

Koordynator dyscypliny:
tel. +48 81 454 56 86

Przedmiotem oferty Instytutu Językoznawstwa- Katedry Filologii Celtyckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie dotyczące następujących obszarów badawczych:

 

-struktura języków celtyckich (język irlandzki) w ujęciu synchronicznym, diachronicznym i kontrastywnym,

-analiza formalna i porównawcza.

 

Rodzaj świadczonych usług:

-autorskie programy kursów języka irlandzkiego na różnych poziomach zaawansowania,

-specjalistyczne tłumaczenia  z języka irlandzkiego  na język angielski/polski,

-usługi eksperckie z zakresu języka, kultury i historii Irlandii.

 

 

Szczegółowa oferta Instytutu Językoznawstwa dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.