oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Usługi eksperckie w zakresie języka rosyjskiego-biznes,filmoznawstwo, turystyka, sztuki piękne

Opis oferty: Język rosyjski

Dyscyplina: językoznawstwo

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. +48 81 454 56 86


Oferta Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich Instytutu Językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II obejmuje następujący obszar badawczy:

 

-przekład audiowizualny,

-terminologię z zakresu turystyki,

-terminologię z zakresu sztuk pięknych,

-historię , estetykę i przekład kina wschodniosłowiańskiego,

-rosyjskojęzyczną literaturę filmoznawczą oraz wspomnieniową XX wieku,

-językoznawstwo rosyjskie.

 

Rodzaj świadczonych usług:

-tłumaczenia specjalistyczne tekstów o tematyce turystycznej,

-tłumaczenia specjalistyczne z zakresu sztuk pięknych,

-tłumaczenia specjalistyczne i analiza naukowa literatury poświęconej zagadnieniom filmowym,

-tłumaczenia filmowe (kierunek rosyjsko-polski i odwrotny),

-tłumaczenie pamiętników, dzienników, wspomnie,

-tłumaczenia polsko-rosyjskie tekstów literackich, religijnych,

-redagowanie tekstów rosyjskojęzycznych,

-autorskie programy warsztatów komunikacji ustnej,

-autorskie programy warsztatów kulturologicznych.

 

Potencjalny odbiorca:

instytucje, organizacje i stowarzyszenia filmowe,

instytucje kulturalno-oświatowe,

biura turystyczne,

wydawnictwa,

firmy współpracujące  krajami WNP.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Językoznawstwa KUL dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej (do pobrania w PDF).