oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Usługi eksperckie związane z rozwojem literatur narodowych, teorią literatury, metodologią badań literackich

Opis oferty: Literatury narodowe, teoria literatury, metodologia badań literackich i studiów komparatystycznych

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie dotyczące problematyki badawczej obejmującej następujące obszary :

 

 • kulturowe, filozoficzne i medialne konteksty współczesnej literatury amerykańskiej
 • teoretyczne oraz historyczne studia nad literaturą i kulturą brytyjską w ujęciu współczesnych metodologii badań humanistycznych
 • literatura i kultura europejskich krajów romańskich (XVIII-XXI wiek)
 • literatura niemieckojęzyczna w ujęciu interdyscyplinarnym (prasa, teatr, film)
 • dyskurs pamięci i transkulturowość we współczesnej literaturze niemieckiej
  i niemieckojęzycznej
 • religijne i etyczne aspekty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej
 • literatura polska XX i XXI wieku w kontekście historycznym, kulturowym, politycznym i religijnym
 • grecka literatura filozoficzna, retoryczna i medyczna epoki archaicznej i klasycznej oraz w okresie cesarstwa (pojęcia, aspekt religijny i narracyjny, przekłady)
 • wczesnośredniowieczna oraz renesansowa poezja i proza łacińska
 • związki pomiędzy literaturą a religią.

 

 

Szczegółowa oferta Instytutu Literaturoznawstwa dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.