oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta badawcza dedykowana Służbie Więziennej-nauki prawne, psychologia, nauki socjologiczne

Opis oferty: Służba Więzienna

Dyscyplina: interdyscyplinarne

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. +48 81 454 56 86


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do skorzystania z komercyjnej oferty badawczej dedykowanej Służbie Więziennej.

Oferujemy wykonanie przez ekspertów będących pracownikami naukowymi usług badawczych obejmujących sporządzenie opinii, ekspertyz, analiz oraz innych badań jakościowych i ilościowych z zakresu:         

 

I.Prawa:

Prawa karnego w tym postępowania w sprawie o wykroczenia

Postępowania karnego i kryminalistyki

Systemów prawnych ochrony praw człowieka i prawa humanitarnego

Negocjacji i mediacji

 

II.Psychologii:

Rozwiązywania konfliktów

Wsparcia wchodzenia więźniów na rynek pracy

Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu w aspekcie czynników utrudniających readaptację

 

III. Socjologii:

Postawy więźniów wobec pracy i perspektywy readaptacji społecznej

Diagnozy potrzeb w zakresie pomocy postpenitencjarnej

Diagnozy możliwości skoordynowania pomocy postpenitencjarnej ze strony Służby  Więziennej, pomocy społecznej i kuratorskiej służby sądowej

 

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego problemu badawczego. Oferujemy spotkania warsztatowe ze Zleceniodawcą celem lepszego zrozumienia problemu i wypracowania strategii zastosowania w praktyce wyników prowadzonych badań i analiz.

 

Wybierając Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II decydujecie się Państwo na współpracę z profesjonalistami i wsparcie rzetelnego partnera naukowego. Specjaliści o wysokich kwalifikacjach i uznaniu w środowisku naukowym stanowią gwarancję najwyższej jakości wykonywanych prac naukowo-badawczych.