oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Chińska kultura biznesu, negocjacje polsko-chińskie, savoir vivre w chińskim biznesie

Opis oferty: Chińska kultura biznesu

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. +48 81 454 56 86


Przedmiotem oferty Katedry Sinologii Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie dotyczące chińskiej kultury biznesu.

 

Stosunki biznesowe z Chińczykami wymagają znajomości szeregu zasad, które zostały głęboko zakorzenione w chińskiej kulturze. Eksperci z zakresu Sinologii KUL przygotowali szczegółową ofertę dedykowaną wszystkim, którzy chcą  zapoznać się z etykietą biznesową w kontaktach z Chińczykami i odnieść zamierzony cel biznesowy.

 

Oferujemy opinie, ekspertyzy, tłumaczenia specjalistyczne, autorskie programy szkoleń, usługi doradcze i konsultacje z zakresu obejmującego:

 

Podstawowe zasady nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych z Chińczykami (lub innymi ludźmi wychowanymi w konfucjańskim kręgu kulturowym):

 

1.Konfucjański system wartości we współczesnym społeczeństwie chińskim.

Konfucjański wzorzec wartości rodzinnych oparty na zachowaniu xiao, czyli dbałości o najbliższych powoduje, że stosunki rodzinne legły u podstaw struktury państwa chińskiego a obecnie także firmy, dlatego w firmie chińskiej istotne są hierarchia oraz familiarność. Chińczycy dążą do tego, aby relacje oparte były głównie na zaufaniu a nie na odwoływaniu się np. do prawa stanowionego. 

 

2.Cechy współczesnego społeczeństwa chińskiego.

Najważniejszym elementem społeczeństwa chińskiego jest rodzina lub człowiek w relacji z bliskimi. Powoduje to, że Chińczycy są przyzwyczajeni do współpracy z osobami z rodziny i wyraźnie nastawieni na rozróżnienie „swój - obcy”. Z tego powodu ludzie Zachodu muszą poświęcić dużo czasu, aby nawiązać i podtrzymywać poprawne relacje z Chińczykami. Dążenie do harmonii, czy też równowagi społecznej skutkuje konformizmem, zaś skłonność do faworyzowania bliskich – nepotyzmem. Ważnym elementem relacji społecznych jest konstrukt „twarzy” lian / mian. Ważniejsza w relacjach z ludźmi Zachodu to „twarz prestiżowa mian”. Jej zachowanie jest kluczowe dla Chińczyków a odpowiednie zachowania związane z „dawaniem twarzy” mogą przyczynić się do budowania trwałych relacji guanxi.

 

3.Zasady nawiązywania i podtrzymywania relacji z Chińczykami.

W społeczeństwie chińskim nie istnieje rozróżnienie na sferę prywatną i publiczną. Chińczycy mają tendencje do budowania osobistych relacji w biznesie i będą dążyć do familiarności. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom należy do kontaktów z firmą chińską wyznaczyć osobę lub osoby znające chiński i posługujące się aplikacją WeChat. Dopiero długotrwałe (z punktu widzenia człowieka Zachodu) kontakty pozwolą na zbudowanie relacji opartych na zaufaniu i zaowocują bezproblemową współpracą. Chińskie relacje guanxi opierają się przede wszystkim na odwzajemnianiu przysług i korzyści materialnych i niematerialnych, zaś wiarygodność osobista jest zawsze ważniejsza niż zaufanie do podmiotu, jakim jest korporacja.

 

4.Podejmowanie delegacji chińskiej i zasady obowiązujące delegację polską w Chinach.

Staranna organizacja delegacji – zarówno z Chin, jak i do Chin – może być kluczem do jej sukcesu. Należy przede wszystkim dowiedzieć się, kto ze strony chińskiej przyjeżdża do Polski i organizować spotkania z osobami, których status w firmie jest identyczny. W podobny sposób planuje się wyjazdy do Chin. Czas chińskiej delegacji powinien być całkowicie wypełniony – polska delegacja w Chinach powinna uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych aktywnościach. Warto także przygotować stosowne podarunki.

 

6.Chińska kultura-negocjacje.

Charakterystyczną cechą chińskiego self jest współzależność i nastawienie na relacje. Przy negocjacjach biznesowych skutkuje to długim czasem konsultacji, powolnym podejmowaniem decyzji oraz relatywizmem, czyli dużą rolą sytuacyjności. Realizacja wzajemnych zobowiązań może być odwlekana w czasie aż do momentu, gdy nadarzy się najlepsza okazja na korzystne jej zrealizowanie. Z tego powodu należy brać pod uwagę, że negocjacje będą długotrwałe, nastawione na efekty odsunięte w czasie i zakończone dopiero w momencie, gdy Chińczycy uznają, że ich wynik jest dla nich wystarczająco korzystne.

 

7.Chińska kultura savoir-vivre.

Chińczycy przywiązują ogromną rolę do etykiety podkreślającej hierarchię społeczną. Dlatego podczas kontaktów z Chińczykami należy zwracać szczególną uwagę na właściwe rozpoznanie statusu poszczególnych osób, stosować właściwą kolejność powitań, wznoszenia toastów, a także wręczania prezentów. Pod uwagę należy brać także chińskie strategie komunikacyjne: mowę niebezpośrednią hanxu, nastawienie na słuchanie tinghua oraz uprzejmość keqi.

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty ekspertów Katedry Sinologii.