oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Opinia o innowacyjności

Opis oferty: opinia o innowacyjności, tworzona przez wykwalifikowanych specjalistów z branży

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny:
tel. +48 81 454 56 86

Opinia o innowacyjności technologii jest niezależną opinią na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Zgodnie z wymogiem stawianym przez Ministerstwo Rozwoju, stanowi dokument poświadczający, że realizacja planowanej inwestycji zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, której efektem będzie nowy produkt lub proces (innowacja produktowa i procesowa). Przygotowywana opinia zawiera m.in. charakterystykę technologii planowanej do wdrożenia i określenie okresu jej stosowania w regionie, w Polsce lub/i na świecie. Dla przedsiębiorców taka opinia może być przydatna w celu:

 

- pozyskania środków z funduszy unijnych,
- uzyskania kredytu technologicznego,
- skorzystania z ulgi technologicznej,
- wsparcia celów marketingowych i promocyjnych przedsiębiorstwa.


Opinia przygotowywana jest przez niezależnych naukowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Instytutu Ekonomii i Finansów, wykwalifikowanych specjalistów z branży.
Okres oczekiwania na sporządzenie opinii oraz jej koszt uzależnione są od stopnia skomplikowania danej technologii i ustalane są indywidualnie.