oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Język rosyjski dla służb mundurowych

Opis oferty: Język rosyjski

Dyscyplina: językoznawstwo

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiot oferty Instytutu Językoznawstwa-Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II obejmuje usługi dedykowane służbom mundurowym tj. Policji, Wojsku, Służbie Celno-Skarbowej , Straży Granicznej, agendom celnym.

 

Język rosyjski dla służb mundurowych dotyczy następującego obszaru badawczego:

 

  • przekładu tekstów specjalistycznych z zakresu prawa celnego, weterynarii, przepisów      fitosanitarnych;
  • terminologii celnej, weterynaryjnej w ujęciu leksykograficzno-przekładowym,
  • terminologia prawnej,
  • lingwistyki tekstu specjalistycznego w odniesieniu do tekstów normatywnych dotyczących służb mundurowych
  • autorskich programów kursów z języka rosyjskiego dla służb mundurowych,
  • autorskich programów kursów z języka rosyjskiego z zakresu prawa.

 

 

 

Szczegółowa oferta Intytutu Językoznawstwa KUL do pobrania w PDF znajduje się poniżej.