oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta usług eksperckich dotyczących języka ukraińskiego w biznesie

Opis oferty: Język ukraiński

Dyscyplina: językoznawstwo

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiotem oferty Instytutu Językoznawstwa-Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są następujące rodzaje świadczonych usług:

 

  • stworzenie polsko-ukraińskiego (ukraińsko-polskiego) słownika specjalistycznego dla mediów oraz wybranych dziedzin biznesu,

  •  opracowanie autorskich programów kursów z języka ukraińskiego  ze szczególnym uwzględnieniem terminologii specjalistycznej.         

 

Obszar badawczy: językoznawstwo, leksykografia, glottodydaktyka (obszar szczegółowy : terminologia dziennikarska, terminologia techniczna, język ukraiński w komunikacji biznesowej (branżowej).

 

Potencjalni odbiorcy:

1) pracownicy mediów, zwłaszcza specjalizujący się w relacjonowaniu i obsłudze wydarzeń z pogranicza polsko-ukraińskiego;

2) przedsiębiorstwa produkcyjne oraz handlowe, specjalizujące się w eksporcie na terytorium Ukrainy, reprezentujące branże: mechanika, narzędzia, przemysł motoryzacyjny, produkcja okien i drzwi, przemysł budowlany, przemysł oświetleniowy.

 

Mając wysokie zapotrzebowanie rynku, proponujemy zainteresowanym firmom możliwość opracowania wąskospecjalistycznych słowników, zawierających polsko-ukraińską i ukraińsko-polską terminologię wykorzystywaną w danej dziedzinie działalności biznesowej:

 

mechanika,

narzędzia,

przemysł motoryzacyjny,

produkcja okien i drzwi,

przemysł budowlany.

 

Proponujemy również autorskie specjalistyczne kursy języka ukraińskiego z możliwością personalizacji. Wspomniane działania mogą służyć nie tylko jako narzędzia pracy dla tłumaczy, ale mogą być wykorzystywane przez pracowników zainteresowanych podmiotów gospodarczych, pozwalając na bardziej efektywną komunikację z partnerami zagranicznymi, optymalizację negocjacji handlowych oraz opracowywanie materiałów promocyjnych przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowa oferta Intytutu Językoznawstwa KUL do pobrania w PDF  znajduje się poniżej.