oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta dla szkół i jednostek samorządu terytorialnego.Prezentacja Platformy WebClass-do zdalnego kształcenia

Opis oferty: Platforma do zdalnego nauczania

Dyscyplina: językoznawstwo

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel.+48 81 454 56 86


Mając na uwadze wsparcie procesu realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość, Instytut Językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, prezentuje platformę do zdalnego nauczania. Rozumiejąc szczególną sytuację  w której  znaleźli się uczniowie i nauczyciele odcięci od dotychczasowych metod kształcenia, pragniemy zaprezentować Państwu charakterystykę platformy WebClass jako rozwiązania systemowego umożliwiającego  dostęp do nauki wszystkim, bez wychodzenia z domu,  bez względu na lokalizację.

 

                                   Platforma WebClass-do zdalnego kształcenia

 

1.Charakterystyka:

Platforma e-learningowa WebClass jest systemem umożliwiającym zarządzanie nauczaniem za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Może być wykorzystana w kształceniu na odległość, co pozwala na prowadzenie edukacji w domu, a także w kształceniu komplementarnym, w przypadku którego rola platformy polega na wspomaganiu nauczania tradycyjnego. WebClass umożliwia naukę wszystkich przedmiotów, szczególnie języków obcych.

Do najważniejszych zastosowań platformy należy tworzenie i przeprowadzanie różnego rodzaju testów i sprawdzianów oraz ich zautomatyzowane sprawdzanie i analiza statystyczna wyników. Ważnym elementem modułu testowego jest także udostępnianie informacji zwrotnej (feedback) dla uczniów, którzy wykonali zadania testowe. Ponadto, platforma automatycznie wystawia oceny semestralne na podstawie wszystkich testów i sprawdzianów, zarówno tych przeprowadzonych za jej pośrednictwem, jak też wszelkich innych prac kontrolnych, których wyniki mogą być ręcznie wprowadzone przez nauczyciela.

 

2.Możliwości jakie daje platforma (w skrócie):

Dla ucznia:

 • zapisywanie się do grup lub klas (utworzonych przez nauczyciela)
 • wysyłanie plików na serwer (np. zawierających pracę domową)
 • korzystanie z komunikatora (wysyłanie wiadomości do nauczyciela oraz do innych uczniów  w grupie lub grupach należących do jednego kursu)
 • definiowanie własnych celów kształcenia
 • samoocena (w formie wskazania, w jakim stopniu cele kształcenia zostały osiągnięte, zarówno własne, jak i te określone przez nauczyciela)
 • dostęp do materiałów udostępnionych przez nauczyciela, edycja tych materiałów  oraz udostępnianie ich innym uczniom
 • dostęp do testów — wykonywanie testów oraz uzyskiwanie informacji zwrotnej (feedback)
 • dostęp do raportów indywidualnych (podsumowujących wyniki wszystkich testów/quizów/zadań wykonanych na platformie, jak również innych form oceny wprowadzonych ręcznie przez nauczyciela)

Dla nauczyciela:

 • rejestrowanie dowolnej liczby grup (klas) oraz łączenie ich w kursy
 • tworzenie i zarządzanie materiałami dydaktycznymi
 • edycja materiałów za pomocą edytora HTML, umieszczanie w nich elementów multimedialnych (także zewnętrznych), takich jak np. audio, wideo, fiszki (zarówno utworzone na platformie, jak też osadzone w dokumencie zestawy Quizlet), itd.
 • tworzenie i przeprowadzanie testów, współdzielenie ich z innymi nauczycielami, weryfikacja automatycznej punktacji oraz udzielanie uczniom informacji zwrotnej
 • sprawdzanie rozszerzonych odpowiedzi (typu esej) z wykorzystaniem uproszczonego edytora HTML
 • analiza testów oraz tworzenie banków zadań, z uwzględnieniem psychometrycznych właściwości zarówno całych testów, jak i poszczególnych zadań testowych
 • dostęp do podsumowujących raportów dla całych grup z wynikami wszystkich testów oraz (opcjonalnie) samooceny, zawierających oceny semestralne, wystawione automatycznie  na podstawie wcześniej zdefiniowanej skali ocen

 

3.Atuty platformy:

W porównaniu z innymi systemami tego typu – np. Moodle – WebClass znacznie ułatwia tworzenie testów i sprawdzianów, które w niektórych przypadkach mogą być skonstruowane w kilku prostych krokach. Dotyczy to zwłaszcza testów tworzonych za pomocą generatora wykorzystującego bank zadań (taki bank musi być wcześniej zapełniony odpowiednią ilością zadań). Potencjalnie znacznym ułatwieniem w tworzeniu zadań testowych jest również ich konwersja z odpowiednio sformatowanego tekstu (który może być przygotowany także w programie zewnętrznym, np. MS Word).

Ponadto system WebClass znacząco ułatwia analizę ilościową zadań testowych dzięki automatycznie obliczanym wskaźnikom statystycznym dla całego testu oraz poszczególnych zadań. W porównaniu       z np. Moodle czy Blackboard, WebClass oblicza wskaźniki statystyczne, które są właściwe dla testów sprawdzających (w przeciwieństwie do testów różnicujących), co może być pomocne w ocenie poprawności konstrukcji poszczególnych zadań i całych sprawdzianów klasowych.

 

4.Jak się instaluje WebClass?

Platforma może być zainstalowana dla każdego klienta jako odrębny system na serwerze obsługującym PHP i MYSQL. Istnieje także możliwość uzyskania dostępu zdalnego do kont nauczycielskich utworzonych przez administratora WebClass.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Instytutu Językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.