oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby instytucji zarządzających zasobami przyrodniczymi

Opis oferty: Ekspertyzy przyrodnicze

Dyscyplina: biotechnologia

Koordynator dyscypliny:
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiotem oferty Instytutu Nauk Biologicznych KUL jest :

  1. Realizacja zleconych kompleksowych prac badawczych oceny potencjału toksycznego substancji biologicznie czynnych wprowadzanych przez przedsiębiorstwa z sektora chemicznego, farmaceutycznego, kosmetologii.
  2. Monitoring toksyczności wód i gleb oraz skuteczności usuwania zanieczyszczeń po zastosowanych procedurach oczyszczania w inżynierii środowiskowej
  3. Sporządzanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby instytucji zarządzających zasobami przyrodniczymi (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu) oraz podmiotów, których działalność wymaga uzyskania ekspertyz środowiskowych (inwestycje związane z rozwojem infrastruktury).

Szczegółowa oferta Instytutu Nauk Biologicznych Biotechnologia KUL znajduje się poniżej.