oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta wykonania specjalistycznych badań z obszaru nauk biologicznych KUL

Opis oferty: Badania

Dyscyplina: biotechnologia

Koordynator dyscypliny:
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Przedmiot usług badawczych badawczych Instytutu Nauk Biologicznych KUL obejmuje:

 

 1. Dobór warunków do hodowli kultur roślinnych i glonów in vitro
 2. Techniki z zastosowaniem markerów DNA (RAPD, ISSR)
 3. Badanie aktywności przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych dostarczonych substancji:
 • Wyznaczanie wartości MIC, MFC, BIC, MBIC
 • Określanie wpływu na biofilm
 • Badanie wpływu związków na kluczowe dla wirulencji geny (Real-Time PCR)
 • Określanie mechanizmu działania
 1. Badanie aktywności przeciwnowotworowej w wykorzystaniem:
 • Hodowli komórkowych
 • Cytometrii przepływowej
 • Analizy in silico
 1. Oczyszczanie białek z zastosowaniem różnych technik chromatograficznych
 2. Badanie mechanizmów regulacji aktywności białek enzymatycznych (interakcji enzym/inhibitor, enzym/substrat, inhibitor/substrat);
 3. Nadekspresja i oczyszczanie natywnych, rekombinowanych białek ekspresowanych E. coli lub
  cerevisiae;
 4. Określanie aktywności antyproliferacyjnej i testy cytotoksyczności w kulturach komórkowych;
 5. Określanie aktywności antybakteryjnej i antygrzybiczej substancji pochodzenia naturalnego
  i syntetycznych;
 6. Badanie czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych i wyrobów medycznych w trakcie badań rozwojowych;
 7. Badanie czystości mikrobiologicznej suplementów diety, produktów spożywczych
  i kosmetycznych do dopuszczenia do obrotu oraz badań rozwojowych;
 8. Badanie lekooporności drobnoustrojów;
 9. Badanie właściwości antagonistycznych drobnoustrojów;
 10. Sprawdzanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych różnych substancji;
 11. Badanie właściwości probiotycznych, w tym m.in. wytwarzania kwasu mlekowego (L i D) i  kwasu octowego, profilu metabolizmu węglowodanów i in.
 12. Izolacja z wybranego gatunku i identyfikacja nowych szczepów probiotycznych;
 13. Izolacja ze środowiska i identyfikacja nowych szczepów symbiotycznych dla roślin bobowatych;
 14. Charakterystyka biochemiczna drobnoustrojów do metryczki.

Szczegółowa oferta Instytutu Nauk Biologicznych KUL znajduje się poniżej.