oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej-badania z zakresu nauk biologicznych, biomedycznych i chemicznych

Opis oferty: badania z zakresu nauk biologicznych, biomedycznych i chemicznych

Dyscyplina: ICBN

Koordynator dyscypliny:
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL oferuje usługi z zakresu:

 

 - obrazowania i analizy zamrożonych próbek biologicznych w SEM (system kriotransferu, bez potrzeby chemicznej preparatyki,),

   - analizy rentgenowska pierwiastków w wybranych punktach powierzchni próbki (w SEM + EDS - energodyspersyjna analiza rentgenowska),

   -  obrazowania ultrastruktury mikroorganizmów w TEM, obrazowania ultrastruktury tkanek i  komórek w SEM,

    - analizy składu pierwiastkowego w próbkach oraz analizy rozmieszczenia składu określonych pierwiastków w próbkach (TEM + EELS - spektroskopia utraty energii elektronów),

   -  obrazowania rozkładu fazowego powierzchni preparatów, pokazujące rozkład na poszczególne fazy krystaliczne i przestrzenne ułożenie kryształów w fazach (SEM + EBSD),

    - obrazowania struktur powierzchniowych, defektów, zmian pod wpływem czynników chemicznych i fizycznych (implantów, wypełnień itp.), różnic w strukturze próbek biologicznych oraz materiałów stałych i ciekłych,

    - obrazowania i dokumentowania zmian chorobowych oraz zmian zachodzących w ultrastrukturze komórek, tkanek i narządów.

 

Szczegółowa oferta Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL znajduje się poniżej.