oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Analiza ilościowa i jakościowa materiału biologicznego

Opis oferty: Analiza ilościowa i jakościowa materiału biologicznego z wykorzystaniem metod chromatograficznych i spektrometrii mas oraz technik elektroforetycznych i immunoenzymatycznych w kontekście kontroli jakości żywności, skażenia próbek środowiskowych, kontroli zanieczyszczeń substancji farmaceutycznych i produktów leczniczych, analizy toksykologicznej, metabolomicznej i proteomicznej.

Dyscyplina: ICBN

Koordynator dyscypliny:
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL oferuje następujące usługi badawcze:

  1. Oznaczanie ilościowe mykotoksyny (patuliny) metodą HPLC-DAD w owocach i produktach owocowych (przygotowanie próbki metodą QuECheRS)
  2. Oznaczenie ilościowe metabolitów tryptofanu, w tym wybranych metabolitów szklaku kinureninowego (m.in. kinureniny, 3-hydroksykinureniny, kwas kinureninowy, kwas ksanturenowy, kwas chinolinowy, dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy) w materiale biologicznym z wykorzystaniem chromatografii cieczowej i spektrometrii mas
  3. Analiza ilościowa związków organicznych w próbkach o różnym składzie matrycy z wykorzystaniem chromatografii cieczowej i spektrometrii mas
  4. Izolacja/oczyszczanie związków organicznych z ekstraktów próbek ciekłych i stałych z wykorzystaniem cieczowej chromatografii półpreparatywnej
  5. Analiza i charakterystyka białek metodą elektroforezy jedno- i dwukierunkowej na żelu poliakrylamidowym z izofokusowaniem
  6. Immunoenzymatyczna identyfikacja oraz ilościowe oznaczanie związków (białek i cukrów) za pomocą Western Blottingu oraz metodą ELISA z wykorzystaniem własnych i komercyjnych przeciwciał
  7. Badanie toksyczności substancji testem MTT z wykorzystaniem hodowli in vitro
  8. Przygotowanie i analiza mikroskopowa preparatów hodowli komórkowych metodą immunofluorescencyjną

 

Szczegółowa oferta Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL znajduje się poniżej.