oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta usług naukowo-badawczych z zakresu materiałów kompozytowych i biomimetycznych

Opis oferty: analiza anionów, spektroskopia ramanowska, materiały kompozytowe i biomimetyczne

Dyscyplina: ICBN

Koordynator dyscypliny:
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Pracownia Materiałów Kompozytowych  i Biomimetycznych Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL oferuje usługi z zakresu:

  1. Oznaczenia zawartości anionów: fluorków (F-), chlorków (Cl-), bromków (Br-), azotanów (III) NO2-, azotanów (V) (NO3-), fosforanów (PO43-), siarczanów (SO42-) w roztworach wodnych metodą chromatografii jonowej. Możliwe jest wykonanie oznaczenia jednego wybranego anionu, kilku lub wszystkich wymienionych.
  2. Badania materiałów kompozytowych za pomocą spektroskopii ramanowskiej – analiza jakościowa, określenie stopnia jednorodności próbki.

Szczegółowa oferta Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL znajduje się poniżej.