oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Oferta usług naukowo-badawczych Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN KUL

Opis oferty: Laboratorium Optyki Rengenowskiej

Dyscyplina: ICBN

Koordynator dyscypliny:
mgr inż. Eugeniusz Hyz
Broker Komercjalizacji
e-mail: eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl
tel. + 48 81 454 56 86


Laboratorium Optyki Rengenowskiej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

oferuje usługi z zakresu charakterystyki morfologicznej powierzchni w skali nano z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych wyposażonego w wydajny zautomatyzowany stolik pomiarowy, przeznaczony do pomiaru dużych próbek (jedyny w Polsce !).

Labolatorium komplementarnie może wykonać charakterystykę morfologiczną powierzchni z wykorzystaniem profilometrii optycznej.

Oferuje również badania z wykorzystaniem spektrometrii mas z detektorem czasu przelotu (TOF-SIMS). Jako jedyne laboratorium Polsce posiada dodatkowe argonowe klastrowe działo do trawienia, które jest szczególnie użyteczne w charakterystyce warstw oraz wielowarstw organicznych.

 Technika ta znajduje zastosowanie w badaniach: półprzewodników, polimerów, metali, szkła, papieru, powłok malarskich, cienkich warstw metalicznych i organicznych, biomateriałach, farmaceutykach. Przykładowo, naukowcy są w stanie zidentyfikować, który podpis został złożony na dokumencie jeśli podpisy się przecinają. Przegląd niektórych aplikacji (w języku angielskim) można znaleźć na stronie iontof.com.

 

Szczegółowa oferta Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL znajduje się poniżej.