oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Usługi naukowo-badawcze z zakresu prawa międzynarodowego

Opis oferty: Prawo międzynarodowe

Dyscyplina: nauki prawne

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Nauk Prawnych są ekspertyzy , opinie prawne , analizy dotyczące zwłaszcza:

 

 • stosowania prawa międzynarodowego
 • zawierania umów międzynarodowych
 • interpretacji umów międzynarodowych
 • prawa dyplomatycznego i konsularnego,
 • praktyki traktatowej Rzeczpospolitej Polskiej
 • prawa Unii Europejskiej – orzecznictwa sądów międzynarodowych (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka)
 • prawa migracyjnego
 • ochrony praw człowieka w systemie międzynarodowym (UE, ONZ, Rada Europy)
  ochrony praw migrantów i uchodźców, w tym migrantów nieregularnych
 • ochrony uchodźców i migrantów ekonomicznych
  implementacji dorobku prawnego Schengen
 • zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi
  unijnego wymiaru sprawiedliwości,
  swobód personalnych rynku wewnętrznego - ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń,
  unijnych funduszy strukturalnych.


Szczegółowa oferta Instytutu Nauk Prawnych dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.