oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Prawnicze usługi eksperckie z zakresu prawa farmaceutycznego m.in. wsparcia dla aptek, opieki farmaceutycznej etc.

Opis oferty: Prawo farmaceutyczne

Dyscyplina: nauki prawne

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Nauk Prawnych są ekspertyzy , doradztwo dla firm , przygotowywanie kodeksów etyki, dotyczące zwłaszcza:

  • wsparcia dla aptek
  • opieki farmaceutycznej
  • obrotu produktami farmaceutycznymi
  • zbywania produktów leczniczych
  • prowadzenia badań produktów leczniczych

 

OFERTA SZCZEGÓŁOWA:

 

-opracowanie praktycznego komentarza do Kodeksu Etyki Aptekarza RP, z uwzględnieniem problemów zgłaszanych przez aptekarzy, orzecznictwa sądów powszechnych i dyscyplinarnych,

 

-opracowanie schematów postępowania – dobrych praktyk dla aptekarzy i techników farmaceutycznych w warunkach podejmowania niejednoznacznie kwalifikowanych działań zawodowych (powoływanie się na tzw. klauzulę sumienia, wydawanie produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi, stawianie diagnozy przez aptekarza, wydawanie zamienników produktów leczniczych, inne problemy wskazane przez zainteresowane podmioty),

 

-przygotowanie w zespole interdyscyplinarnym oceny czytelności dla pacjenta ulotki produktu leczniczego

 

-przygotowanie raportu dotyczącego praktyki określonych rozwiązań prawnych w wybranych państwach np. regulacji refundacyjnych, ochrony własności przemysłowej, procedur administracyjnych, kwalifikacji borderline products,

 

-opracowanie dobrych praktyk w dystrybucji produktów leczniczych,

 

-przygotowanie opinii prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego (wykonywanie zawodu farmaceuty, technika farmaceutycznego, funkcjonowanie aptek, dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych, ochrona własności przemysłowej produktów leczniczych, reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, badania kliniczne, nadzór farmaceutyczny, wytwarzanie produktów leczniczych),

 

-zestawienie regulacji oraz orzecznictwa i wypowiedzi doktryny w zakresie zamawianego problemu prawnego w obszarze prawa farmaceutycznego, suplementów diety, wyrobów medycznych.

 

Oferta kierowana jest do Izb aptekarskich, Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, Związku Pracodawców Aptecznych, poszczególnych sieci aptek, firm farmaceutycznych i hurtowni farmaceutycznych.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Nauk Prawnych dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.