oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Prawo pracy w tym aspekty prawne wykorzystywania sztucznej inteligencji, praca z nanomateriałami

Opis oferty: Prawo pracy, sztuczna inteligencja, nanomateriały

Dyscyplina: nauki prawne

Koordynator dyscypliny:


OFERTA NA KOMERCJALIZACJĘ BADAŃ NAUKOWYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

           Jednym z głównych filarów reformy systemu szkolnictwa wyższego jest poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów zewnętrznych przedstawia następujące obszary, w ramach których obecnie mógłby podjąć współpracę.

  1. Sporządzanie opinii prawnych

Na Państwa życzenie nasi pracownicy badawczo-dydaktyczni mogą przygotowywać opinie prawne związane z aktualnymi problemami dotyczącymi prawa pracy. W formie pisemnej udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania w praktyce prawa pracy w zakładzie pracy, w tym dotyczących zatrudniania pracowników czy form zatrudnienia, np. telepracy. Podejmujemy się interpretowania regulacji prawnych z tej dziedziny. W naszym zainteresowaniu pozostają zarówno sprawy dotyczące jednostkowych problemów dotyczących danego pracownika, jak i problemy związane ze zbiorowym prawem pracy, w szczególności na poziomie pracodawca – związek zawodowy.

Ponadto jesteśmy gotowi podjąć się zadań związanych z opiniowaniem zagadnień, które stanowią element naszych nowatorskich badań naukowych dotyczących zastosowania nowych technologii w prawie pracy. Możemy sporządzać opinie odnoszące się do aspektów prawnych wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie i organizacji pracy, np. stosowania jej w celu zarządzania algorytmicznego. Na Państwa życzenie możemy zająć się tematyką związaną z obowiązkiem pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia pracownika w zakładzie pracy, zwłaszcza w warunkach pracy z nanomateriałami w kontekście ryzyk i zagrożeń  jakie niesie ze sobą nanotechnologia, którą można określić jako dziedzinę XXI wieku.

  1. Autorskie programy szkoleń i prowadzenie szkoleń

Nasi pracownicy badawczo-dydaktyczni służą Państwu swoją wiedzą poprzez autorskie programy szkoleń i  prowadzenie szkoleń z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Nasze oferta obejmuje szkolenia zarówno dla kadry zarządzającej, pracowników obsługi kadrowo-płacowej, jak i dla pracowników szeregowych. Szkolenia obejmują istotne zagadnienia z punktu widzenia pracodawcy, w szczególności skutki jakie niosą ze sobą dla nich najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy.

 

Tematyka szkoleń może dotyczyć m.in.: problematyki czasu pracy, rekrutacji pracowników, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawierania umów cywilnoprawnych i umów o pracę, organizowania zatrudnienia w formie telepracy, monitoringu w zakładzie pracy, czy prowadzenia dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Istnieje również możliwość zorganizowania spotkań mających na celu omówienie prawnych aspektów stosowania nowych technologii w procesie i organizacji pracy oraz wyzwań związanych z bezpieczeństwem i higieną przy pracy z nanomateriałami. Upowszechnienie wiedzy o pracy z nanomateriałami w kontekście regulacji prawnych zobowiązujących pracodawcę do ochrony zdrowia pracowników pozwala na podjęcie odpowiedniej reakcji w zakresie ochrony zdrowia pracowników w zakładzie pracy. Z kolei coraz powszechniejsze wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie pracy może skłaniać do refleksji na temat prawnych obszarów regulowania jej stosowania w zakładzie pracy. Odpowiednia wiedza w zakresie powyższych kwestii może zabezpieczyć prawny interes pracodawcy.

 

Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy. Zapraszamy do kontaktu.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Nauk o Prawie dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.