oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Diagnoza zainteresowań zawodowych kandydatów na studia

Opis oferty: Diagnoza zainteresowań zawodowych

Dyscyplina: psychologia

Koordynator dyscypliny:
Przemysław Klekot
Broker Innowacji
e-mail: przemyslaw.klekot@kul.pl
tel. + 48 81 454 56 86

Instytut Psychologii oferuje wykonanie przez ekspertów będących pracownikami badawczymi i badawczo-dydaktycznymi tego Instytutu zleceń w zakresach tematycznych objętych ich specjalnością badawczą. Wśród obszarów badawczych pracowników Instytutu Psychologii znajduje się

 

diagnoza zainteresowań zawodowych kandydatów na studia.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Psychologii dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.