oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Ekspertyzy w zakresie diagnozy funkcjonowania przedsiębiorstw

Opis oferty: Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny:


Przedmiotem oferty Instytutu Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są usługi eksperckie dotyczące problematyki badawczej obejmującej

 

 • sporządzanie ekspertyz w zakresie badania warunków funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż na rynku lokalnym i/lub krajowym, identyfikacja i analiza form pomocy dostępnej dla przedsiębiorstw, diagnoza lokalnego i/lub krajowego rynku pracy, analiza porównawcza alternatywnych sposobów finansowania działalności gospodarczej oraz realizacji projektów inwestycyjnych.
 • na indywidualne zapotrzebowanie przedsiębiorców oferujemy sporządzenie ekspertyzy zawierającej diagnozę mikro i makrootoczenia jednostki, opracowanie lub modyfikację dotychczasowej strategii działania, zaprojektowanie strategii marketingowej, ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych, analizę wysokości i struktury kosztów jednostki, analizę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, itd.
 • dodatkowo świadczymy usługi doradcze w zakresie:
  1. rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego,
  2. optymalizacji kosztów działań przedsiębiorstwa jako całości lub jego wyodrębnionych obszarów
  3. analizy dostępności i kosztów poszczególnych źródeł finansowania działalności gospodarczej i realizowanych projektów inwestycyjnych
  4. sporządzania biznesplanów dla powstających lub już funkcjonujących przedsiębiorstw
  5. analizy biznesowe dostosowane do potrzeb klientów.

 

Szczegółowa oferta Instytutu Ekonomii i Finansów dotycząca prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych znajduje się poniżej.